aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Renovatie of nieuwbouw?

Huisvestingsspecialisten ontwikkelden in Bouwstenen-verband een afwegingskader renovatie of vervangende nieuwbouw van scholen. Het instrument is ook door gemeenten te gebruiken. 

Eelco Groenen van SKPO presenteerde het afwegingskader op 18 januari 2018 aan zo'n 20 collega huisvestingsspecialisten. Daar werd het goed ontvangen. Het prototype is eerder besproken tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst.

Eelco Groenen


Afweging in een uur
Het invullen van het afwegingskader neemt ongeveer een uur in beslag. Stap voor stap worden de onderdelen langs gelopen die voor de afweging van belang kunnen zijn. Betrokkenen kunnen zelf aangeven welk van de aspecten ze zwaarder of juist minder zwaar willen laten wegen.

Basis voor gesprek
Het resultaat is een basis voor gesprek tussen professionals en beslissers en kan ook worden gebruikt om een beslissing te onderbouwen. Het geeft inzicht in de specifieke aspecten die bij de afweging een rol spelen en wat de consequenties zijn. Op basis van een weging komt een voorkeursvariant naar boven.

Co-creatie
Het afwegingskader is met steun van de PO-raad in Bouwstenen-verband ontwikkeld door huisvestingsmedewerkers van SKPO, Scope, De Haagse Scholen, Stichting Swalm en Roer, Stichting Speciaal Onderwijs Leiden, ASKO scholen en Ronduit Onderwijs onder leiding van Mireille Uhlenbusch van HEVO.

Digitaal beschikbaar
Achter deze link treft u de digitale versie van het afwegingskader.

 


Meedoen?
Wilt u ook meedoen met het ontwikkelend netwerk van Bouwstenen? Zie hier de mogelijkheden voor een partnership.

 

 Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners