aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Rekenen aan circulariteit

Op donderdag 8 april 2021 ontmoeten de financiële experts elkaar online via Teams.

Rekenen aan circulariteit

Er doen veel (wilde) verhalen de ronde over de financiële kant van circulariteit; zelfs dat het veel geld kan opleveren. Je kunt rekenen aan gebouwen zoals je wilt, maar is het ook reëel?

 

Arthur van Loon, vastgoedadviseur bij de gemeente Utrecht, is in het onderwerp gedoken en heeft zijn gedachten over het vraagstuk op papier gezet. Deze wordt vooraf aan de deelnemers toegestuurd.

Restwaarde en afweging

Arthur van Loon, gemeente Utrecht

In zijn notitie verkent Arthur hoe te rekenen met circulariteit als de restwaarde van de materialen als baat wordt meegenomen, bijvoorbeeld in de berekening van de kostprijsdekkende huur. Het is een gedachteoefening met veel onbekenden als het gaat om bijvoorbeeld de kosten van het onderhoud bij een circulair gebouw en de grondstoffenmarkt in toekomst. Ook gaat hij in op de vraag hoe om te gaan met deze waarde tijdens en aan het einde van de levensduur van een gebouw, aansluitend bij de mogelijkheden van de BBV. Naast de financiële waarde heeft Arthur in zijn notitie, in verband met de afweging, ook oog voor andere waarden dan geld, waaronder de ecologische waarde en sociale waarden. 

Kosten circulair onderhoudErik Leisink, gemeente Den Bosch

Tijdens de bijeenkomst schuift ook Erik Leisink van de gemeente 's Hertogenbosch aan. Deze gemeente wil in 2021 een circulaire onderhoudsprogramma opstellen en heeft de mogelijkheden daarvan onderzocht, inclusief de meerkosten.  

Programma

Tijdens de bijeenkomst bespreken we de notitie van Arthur stap voor stap. Hoe kijken de anderen hier tegenaan? Hoe gaan zij hiermee om? Wat zou een goede benadering kunnen zijn? Daarnaast zoomen we in op:

  • de resultaten van de landelijke enquete 2020 (verdieping op financiele kant)
  • gezamenlijke activiteiten in kader van BBV
  • financiële instrumenten t.b.v. de verduurzaming
  • en andere zaken die spelen.

En er is uiteraard volop ruimte elkaar te bevragen en nieuwtjes uit te wisselen. 

Datum en tijd:

  • donderdag 8 april 2021
  • 11.00 - 12.30 uur
 

Ook meedoen?

Dat kan. Deelnemers aan het netwerk Financiële Experts krijgen een uitnodiging (agendaverzoek) met daarbij de notitie van Arthur.

 

Ben je nieuw als financieel expert bij een gemeente aan de slag (of al langer) en wil je ook met dit netwerk meedoen? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel met 033 - 258 4337.

 

 

Meer informatie

Datum: 
donderdag, 8 april, 2021 - 11:00 tot 12:30
Organisatie: 
BOUWSTENEN (netwerk Financiële Experts)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?