aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Planmatig onderhoud

Chefs: chefproofVoor het planmatig onderhoud wordt gewerkt aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan, dat:

  • periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of eens in de 5 jaar) wordt opgesteld door ...... ,
  • inhoudelijk wordt afgestemd met ...... (eigenaar, huurders, gebruikers en dienstverleners),
  • inzicht geeft in het huidige onderhoudsniveau,
  • concreet richting geeft aan de activiteiten om het onderhoud op gewenst niveau te brengen of te houden (inclusief benodigde inzet),
  • een tijdshorizon heeft van 10 tot 50 jaar,
  • al of niet wordt vastgelegd in een besluit,
  • al of niet wordt vertaald in een (dienstverlenings) overeenkomst en
  • na vaststelling goed wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen.

 

Bron en verantwoording

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Teamoverleg gemeente Oss (januari 2015)
  • Overleg redactieteam (februari 2015)

 

Meer informatie

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners