LinkedInYouTubeTwitter

Op zoek naar kentallen

Image
kinderen in school

In een oud gebouw zijn de kosten voor onderhoud, energie en schoonmaak vaak hoog. Maar bij een duurzaam pand staat er 0 op de gasmeter en wordt de elektriciteit zelf opgewekt. Allerlei beheer- en gebruikskosten pakken naar verwachting hoger of juist lager uit. De vraag is, hoeveel? 

Geen serieus onderzoek voor scholen 

Voor zover bekend is er nog geen serieus onderzoek gedaan naar de consequenties van duurzaam bouwen voor de beheer- en gebruikskosten van scholen en hoe die goed te verdelen. Dat is vooral een probleem bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs omdat:

 • het onderhoud van deze gebouwen voor rekening van de scholen is (nergens in het vastgoed zo geregeld)
 • de vergoeding die ze hiervoor van het Rijk krijgen al jaren te laag is (omgerekend € 67,- per vierkante meter per jaar voor gebouwonderhoud, schoonmaak, energiegebruik en heffingen). 
 • vanaf 1 januari 2023 deze vergoeding niet meer apart zichtbaar is in de bekostiging, waardoor de basis voor afspraken tussen gemeenten en scholen vervalt.

Er zijn wel kentallen voor de benodigde investeringen die het Rijk moet doen om scholen gereed te maken voor 2050, maar (nog) niet voor het onderhoud en het gebruik van de gebouwen.

Gezocht; kentallen en ander houvast

Gezocht: kengetallen en andere ervaringen over het beheer en onderhoud van duurzame schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij het beleid voor 2050 uitgangspunt is. Waar kunnen we vanuit gaan? Fijn als je jouw inzichten, kentallen en ervaring wilt delen. Dan verwerken we die in onderstaand overzicht.

Wat zijn de kosten voor:

 • onderhoud gebouwen
 • onderhoud installaties
  • Het onderhoud van installaties kost meer dan destijds voorzien. In de oude vergoeding is alleen rekening gehouden met een ventilatortje in de wc en niet met het onderhouden en exploiteren van mechanische ventilatie.
  • Voor het onderhoud van installaties kan je uitgaan van .... 
 • onderhoud buitenruimte
 • schoonmaak
 • energie 
 • totale hoogte

Overige opmerkingen

 • ruimtenorm als grondslag: Rijk gebruikt lagere ruimtenorm dan VNG (10% hoger) en houdt geen rekening met leegstand of onderbezetting. 

Alle input helpt

Alle input en ervaringscijfers helpen om realistische begrotingen te maken en realistisch afspraken; zowel lokaal als landelijk. Ze worden door Bouwstenen ook gebruikt als input voor onze online bijeenkomst op 8 maart 2023 en gesprekken met landelijke partijen. 

 

 

Meedoen?

Graag! Beantwoord voor zover je kan bovenstaande vraag over de onderhouds- en gebruikskosten van duurzame scholen via onderstaande reactieknop of een mail naar nieuws@bouwstenen.nl.

 

We verwerken de resultaten anoniem in bovenstaand overzicht. Je kan je ook gratis aanmelden voor de online bijeenkomst op 8 maart.

Image
Yes you can petrol

Meer informatie

 

Image
Overzicht gebruikskosten school 2023

Reacties

vanaf 1 januari 2023 is deze vergoeding niet meer apart zichtbaar is in de bekostiging, waardoor de basis voor afspraken tussen gemeenten en scholen vervalt.

De basis is de wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling en niet of het via de cijfertjes afzonderlijk inzichtelijk is binnen de vergoeding. Daarnaast waren deze geadviseerde normbedragen niet leidend. De daadwerkelijke kosten zouden in rekening mogen worden gebracht.

Een dergelijke bepaling was in het verleden in ieder geval gangbaar in medegebruiksovereenkomsten waarbij de ene school gebruik maakte van ruimten in het gebouw van een andere school/ schoolbestuur. De normbedragen zijn/waren slechts een hulpmiddel die veel discussie voorkwam en snelheid van handelen mogelijk maakte.

Daarnaast hebben we in Nederland nog lange tijd te maken met verouderde voorraad schoolgebouwen waar de ingrijpende vernieuwing zoals noodzakelijk met het oog op 2050 nog niet plaats heeft gevonden of zal vinden.

Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat U een advies afgeeft om deze bedragen die in het verleden over de verschillende componenten transparant zijn gemaakt voorlopig te blijven hanteren en ook te indexeren. Bij indexering naar 2023 ligt het bedrag op ruim €73/m2.

Het in beeld brengen van de kosten voor instandhouding van vernieuwde gebouwen of nieuwbouwscholen juich ik toe. Dat is hard nodig.

Dit laat ook zien dat naast dit element (realistische instandhouding) er m.i. andere dringender zaken zijn die de aandacht verdienen dan of we wel of niet verouderde, indicatieve componenten(benamingen) met niet dekkende 'norm'bedragen (voorlopig) blijven hanteren.
Je kunt ook de vraag stellen in hoeveel % van de gevallen voldeed de 'de normatieve en wellicht verouderde opzet' niet.

Stelling:
Als de totale bekostiging zelf generiek tekortschiet, maakt het voor het eindresultaat niet uit of de afzonderlijke onderdelen (onderhoud, borden e.d.) met daarachter wel of geen afzonderlijke bedragen wel of niet in beeld worden gebracht en worden gebruikt! Vereenvoudiging door het weghalen van etiketten en separate bedragen per etiket is slechts een cosmetische ingreep en een symptoom dat duidt op het weglopen van de 'eigen' verantwoordelijkheid.

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.