LinkedInYouTubeTwitter

Online: Eigentijdse schoolgebouwen

 

Bijwonen?

Dat kan! Je kunt via deze link deelnemen aan de online bijeenkomst.

Aansluiten als partner van Bouwstenen? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel 033-2584337 voor meer informatie.

 

Aanmelden

 

Wat als we het beleid voor 2050 als uitgangspunt nemen bij nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen? Wat zijn dan de uitgangspunten en de te maken keuzes? En met welke kosten moet je rekening houden? Dat is het thema van de online bijeenkomst op woensdag 8 maart van 15.00 tot 16.00 uur.

Wat is de norm en wat is normaal?

Image
Van beleid naar ruimte

Marc van Leent, expert op het gebied van maatschappelijk vastgoed, ontwikkelde in opdracht van Bouwstenen een simulatiemodel voor een eigentijdse basisschool. Een gebouw al of niet breder te gebruiken bijvoorbeeld voor jeugdzorg, een verrijkte schooldag of buurtactiviteiten. Het model is vooral bedoeld om over de uitgangspunten, de dilemma’s  en de praktische mogelijkheden in gesprek te gaan. Wat is de norm en wat is normaal? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren? 

 

De uitkomsten van het model leveren stof tot nadenken en input voor het gesprek over de gewenste kwaliteit en de bijbehorende kosten; zowel lokaal als op landelijk niveau. 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst staan de keuzes en uitgangspunten bij de aanpak van schoolgebouwen voor het primair onderwijs centraal. Daar zijn er veel van en ze staan vaak midden in de wijk staan. Het zijn belangrijke plekken en niet alleen voor kinderen. Deze gebouwen moeten de komende jaren grondig worden vernieuwd. Er ligt een flinke vervangings- of vernieuwingsopgave, waarvoor forse investeringen nodig zijn. 

 

Marc neemt ons aan de hand van zijn simulatiemodel mee in vraagstukken en de te maken keuzes rond: 

 • de benodigde ruimte voor eigentijds basisonderwijs (de huidige norm of ruimer?)
 • de gewenste kwaliteit van de gebouwen (bouwbesluit of meer doelen voor 2050 en welke?)
 • de bijbehorende bouw- en exploitatiekosten (hoogte gegeven of te beïnvloeden?)
 • de mogelijkheden voor dubbel ruimtegebruik (wel of niet) en slimmer bouwen (kan dat?).

Daarbij wordt ook steeds gekeken naar de financiële consequenties van de te maken keuzes, zodat prijs en kwaliteit beter in relatie tot elkaar kunnen worden bezien en beoordeeld.  

 

De bijeenkomst is een herhaling van de sessie van Marc tijdens de jaarbijeenkomst van Bouwstenen op 8 december 2022, maar nu voor iedereen toegankelijk en vooral bedoeld om te kijken wat vanuit verschillende vakdiciplines nodig en normaal is. 

Onderwijs, opvang, gezondheid en zorg; allemaal uitgenodigd

Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen. De bijeenkomst is vooral interessant voor: 

 • lokale bestuurders op het gebied van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg
 • onderwijshuisvesters van scholen, gemeenten en bedrijven
 • medewerkers van beroeps- en brancheverenigingen en ministeries 
 • lokale en landelijke politici

Iedereen kan via een mentimeter de keuzes die Marc voorlegt kenbaar maken en via de chat aanvullende (praktijk) informatie delen. Personen die op deze wijze actief meedoen zijn onder andere Chantal Broekhuis, van BreedZaam en Marcel Slijkhuis, hoofd vastgoed gemeente Groningen

Datum, tijd en locatie

 • woensdag 8 maart 2023
 • van 15.00 tot 16.00 uur
 • Online, via teams 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.10
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN