aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Kloosterveen, Brede School

Algemeen
Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De school werkt samen met bibliotheek Assen, culturele instellingen, de wijkvereniging en sportverenigingen om een goed naschools aanbod te creëren. Ander speerpunt is de doorgaande ontwikkelingslijn, verschillende fases in de ontwikkeling van baby tot adolescent vloeiend in elkaar overlopen.

Jaar in gebruikname: 
2008
Partijen: 

Partners in de brede school zijn:

- CBS Het krijt

- OBS Het Sterrenschip

- OBDS Kloosterveen

- CBJS de Kloostertuin

- ASKA kinderopvang en buitenschoolse opvang

- SPA peuterspeelzaalwerk

- De bibliotheek met een uitleenpunt en een mediatheek

- Wijkvereniging WLK

- Het ICO

- Opbouwwerk

- Sport

- Gemeente Assen

Contact en informatie
Contactpersoon: 
Nicoline Waanders
Buurt of wijk: 
Kloosterveen

Locatie

Assen
Doelgroepen: 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?