aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Onderwijs en opvang (kinderen)

Het Meesterwerk, Almere

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Het Meesterwerk is een zogenoemde brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit betekent kunt voor (basis)onderwijs, maar ook voor kinderopvang en de peuterspeelzaal.

Locatie

El Grecostraat 171
1328 ST Almere stad

Kloosterveen, Brede School

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De school werkt samen met bibliotheek Assen, culturele instellingen, de wijkvereniging en sportverenigingen om een goed naschools aanbod te creëren. Ander speerpunt is de doorgaande ontwikkelingslijn, verschillende fases in de ontwikkeling van baby tot adolescent vloeiend in elkaar overlopen.

Locatie

Assen

Plantage, De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Brede school in herstructureringswijk Smitsveen te Soest. In het Breed Educatief Centrum zijn activiteiten voor kinderen en wijkbewoners. Wijkbewoners vinden er hun vergader- en ontmoetingsplek en de mogelijkheid om aan diverse activiteiten deel te nemen in de avonduren. Ook de opbouwwerkers, de jongerenwerkers zijn in het Breed Educatief Centrum te vinden.

De Plantage heeft in 2004 de scholenbouwprijs gewonnen. 

Locatie

Smitsweg 311
3765 CJ Soest

Het Gebouw, Gorinchem

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In het project is gezocht naar de samenhangende verbanden tussen wonen, onderwijs
en zorg. De bibliotheek, mediatheek en grand café zijn daarvoor de belangrijkste
fysieke elementen.

Locatie

Vroedschapstraat 11
4204 AJ Gorinchem

Eninver

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Eninver staat voor EeNheid IN VERscheidenheid. Deze brede school moet met vele activiteiten de wijken Kerkelanden en Aalderinkshoek dichter bij elkaar brengen. Het opvallende gebouw van architect Vera Yanovshtchinsky staat op een zichtlocatie in Almelo en vraagt aandacht. De 16 multifunctionele ruimtes zijn berijkbaar via een verscholen entree, deze wordt aangegeven met een kunstwerk. Het basisonderwijs, de peuterspeelzaal en de tienersoos hebben hun eigen ingangen.

Locatie

apollolaan 1 1
Almelo

Haren Donk en Reit

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Op de begane grond zijn een wijkcentrum, de kinderopvang, een theater en een gezondheidsinformatiepunt gevestigd. Op de verdieping zitten verschillende basisscholen. De ruimtes beneden, ook het theater, zijn multifunctioneel. De partijen worden gestimuleerd om samen te werken, ze krijgen bij een goede samenwerking subsidie.

Locatie

Ploossche hof 85
Den Bosch

Malburcht, Arhem

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De aanwezige scholen gebruiken allemaal de minimaal vereiste ruimte zodat het gemeenschappelijke deel, het hart van de Malburcht, zo groot mogelijk is. Het multifunctionele deel bestaat onder andere uit een gemeenschapsruimte, die tevens als vergaderruimte dient en een ontmoetingsruimte die tevens dienst doet als kantine van de sporthal in het weekend. Zo zijn alle gemeenschappelijke ruimtes multifunctioneel.

Locatie

Graslaan 97c
Arnhem

Mene, De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Het wijkcentrum is het hart van De Mene. Deze ruimte wordt gebruikt als gemeenschapsruimte door de basisschool en in het weekend door de sporthal als kantine. Verder dient het centrum als ontmoetingsplek. Ook de sporthal heeft een vaste gebruiker in de vorm van de basketbalvereniging.

Locatie

Markolle 1
Zutphen

Panamaplein, Den Haag

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de Haagse Vinexwijk Wateringseveld zijn een hoop voorzieningen geclusterd aan het Panamaplein. Het bijzondere aan deze locatie is dat er geen complexe beheerstructuur nodig is omdat iedere instelling verantwoordelijk is voor zijn eigen locatie.

Locatie

Panamaplein 30
Den Haag

Het Scala, Amersfoort

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De opzet van Het Scala is zodanig dat ouders meer betrokken raken bij de school en de wijk. Door zijn indeling nodigt het gebouw ook uit tot samenwerking, een groot deel van de ruimtes is multifunctioneel te gebruiken. Door alle bijzondere activiteiten die de school organiseert biedt het de buurt meerwaarde.

Locatie

Ariaweg 113-115
Amersfoort

Het Scharnier, Hoogvliet

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Het Scharnier is een demonstratieproject Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen. Het gebouw is volledig aan te passen aan de wensen van de huidige gebruiker. Komt de school een leraar te kort, dan kan er een wand worden weggehaald en wordt van 2 lokalen 1 gemaakt. Boven de scholen zitten een aantal verdiepingen met appartementen.

Locatie

Heersdijk 15
Hoogvliet

Waterwin, Utrecht

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Waterwin is een forumschool. Forumscholen zijn brede scholen die kinderen van 0-12 een breed inhoudelijk pakket aan onderwijs, cultuur, sport en welzijn bieden. Het hoofddoel van Waterwin is het versterken van de sociale samenhang in de wijk. Meerdere zalen, waaronder de sportzaal, binnen Waterwin zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik.

Locatie

musicallaan 102-110
Utrecht

Wiken, De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Omdat het oorspronkelijk geen multifunctioneel centrum zou worden is maar een relatief klein deel van de ruimtes multifunctioneel te gebruiken. Momenteel biedt de Wiken kinderen tot 12 jaar een totaalpakket aan voorzieningen en functioneert het als ontmoetingsplek voor volwassenen uit de wijk. Tevens kunnen de zalen gehuurd worden als de participanten er geen gebruik van maken.

Locatie

dwarswijk 346a
Drachten

Het Wonderwoud, Zwolle

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Het Wonderwoud is een initiatief van basisschool de Springplank. Dit is nog steeds de hoofdgebruiker, maar inmiddels zijn ook zorg- en welzijnsinstellingen aangesloten en een kinderdagverblijf. Met 60 naschoolse activiteiten is het aanbod breed te noemen.

Locatie

beukenstraat 83
zwolle

Archipel, De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Door ook organisaties en bewoners uit de wijk activiteiten te laten organiseren probeert men de betrokkenheid met de buurt te verbeteren. @rchipel is niet alleen school, maar ook een buurtontmoetingsruimte. De vele multifunctionele ruimtes zorgen dat er een breed scala aan activiteiten in @rchipel plaatshebben.

Locatie

Maldivenweg 45
Almere

Bolwerk, Het

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Het Bolwerk is een brede school in de Vinexwijken Osseveld en Woudhuis. Naast de lokalen van de basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal heeft Het Bolwerk een jeugdhonk en een aantal multifunctionele zalen. In het hart van de accommodatie, het atrium (een grote hoge zaal) vinden oa. bridgeavonden, buurtbijeenkomsten en kerkdiensten plaats. Door middel van verplaatsbare wanden hoopt men in de toekomst deze zaal ook geschikt te maken voor kleinere bijeenkomsten.

Locatie

Ravelijn 55
Apeldoorn

Bongerd, De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de Uitbreidingswijk Graven Es ligt Breedwijs opgezette school De Bongerd. Op de kavel staat een schoolgebouw dat wordt gebruikt door een basisschool en een kinderdagverblijf en 26 woningen. De school is zo gebouwd dat er een binnenplaats is ontstaan wat als speelplaats functioneert. De aula van de school is multifunctioneel te gebruiken, maar dat gebeurt momenteel nog niet. Er wordt hard gewerkt om ook wijkactiviteiten in De Bongerd van de grond te krijgen.

Locatie

Wieldraaierlaan 1
Oldenzaal

Bosdael Centrum voor het Kind

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de nieuwe wijk Bösdael in Reuver staan verschillende huizen voor mensen met een zorgindicatie die zelfstandig willen wonen. Dit zijn gewone huizen waar de domotica eenvoudig aangebracht en verwijderd kunnen worden. Temidden in deze wijk staat een brede school met daarin onder andere een restaurant, een centrum voor jeugd en gezin. Deze brede school zorgt ervoor dat Bösdael niet de uitstraling krijgt van een bejaardenzorgbuurt.

Locatie

Meester Bosmanshof 1
5953 DM Reuver

Horizonscholen, Oss

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Horizonscholen zijn de brede scholan van Oss. Alle instellingen die met kinderen van 0 tot 12 te maken hebben werken er samen. Van het consultatiebureau tot de buitenschoolse opvang. De scholen moeten flexibel in te delen zijn in de wensen die er zijn in de wijk waarin ze staan. Doelen van de scholen zijn onder andere vergroten van het aanbod van culturele en sportieve evenementen, het verbreden van de zorg- en buurtfunctie en het verbeteren van de onderwijskansen van de kinderen. Op alle locaties zijn ook zalen te huur.

Locatie

Rusheuvelstraat 75
Oss

Noorderparkkamer, Amsterdam

Soort onderneming: 

Locatie

Floraparkweg 1
1032 BZ Amsterdam

Spil, de Heerenveen

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Op een eiland in de Heerenveense wijk 'De Spil' ligt de Brede school De Spil. De twee centrale gebouwen zien eruit als een uitgeholde boomstam met aftakkingen en bladerdaken. In de aftakkingen zijn twee basisscholen, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een peutelspeelzaal en een dagbesteding gevestigd. Op het eiland staan verder 12 woningen en een appartementencomplex. Verder zijn er onder andere een supermarkt, een grand café, een tienerruimte en een gymzaal. De inrichting draagt eraan bij dat verschillende groepen mensen in harmonie kunnen samenscholen.

Locatie

Schoterplein
Heerenveen

Fonkel, Wijkhuis - Brede School De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De Fonkel is een combinatie van een Wijkhuis en een Brede school in een binnenstedelijk herstructureringsgebied. In de Fonkel zijn een brede basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, welzijnsorganisatie en wijkbeheer actief. 

Het gebouw van De Fonkel is modern ingericht en beschikt over een café/ontmoetingsruimte, theaterzaal, vergaderzaal, kleine vergaderruimte, tienerruimte, spreekkamers, leskeuken, creativiteitsruimte, digitaal trapveld en een gymzaal. 

Locatie

Prins Karelstraat 131
Helmond

Schakelveld, MFA Het

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

MFA Het Schakelveld is een zeer multifunctionele organisatie, het kloppend hart van de wijk Assen West. De MFA is laagdrempelig, bevorderd de sociale cohesie en de intergratie door een goede samenwerking van alle partners. Naast de gebruikelijke partners binnen een brede school zijn in deze MFA unieke partners aanwezig.

Locatie

Witterhoofdweg 1 a t/m g
Assen

Caleidoscoop

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de wijk Vliedberg in Vlijmen heeft Woonveste een multifunctionele accommodatie gebouwd: Caleidoscoop. Hierin zijn verschillende organisaties gevestigd; van kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal tot basisschool. Het is tevens een ontmoetingsplek voor jong en oud met een wijkwinkel, buurthuis en maatschappelijk werk. Ook zijn er huurwoningen, waarvan een gedeelte bestemd is voor begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapten.

Locatie

Vlijmen

De Wereld Op Zuid

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De Wereld op Zuid is er voor de kinderen en ouders van Zuidwijk. Maar ook voor de andere bewoners. Een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals de sportzalen en het kooklokaal, kun je huren. Op die manier heeft iedereen in Zuidwijk er wat aan. Het is een complete wereld, waar kinderen niet alleen komen om feiten te leren, maar ook om te leren spelen, te leren sporten, te leren eten en te leren overleggen. Kernwaarden hierbij zijn: Groei, Kwaliteit, Veiligheid, Verbondenheid en Zelfstandigheid.

Locatie

Schere 39
3085DT Rotterdam

Wilgenbroek, de Boxtel

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Brede School De Wilgenbroek maakt deel uit van de Stichting Brede Scholen Boxtel en heeft als brede school gekozen voor een verrijkingsprofiel. Met de participanten worden in samenwerking thema's uitgewerkt als: Voor- en Vroegschoolse Educatie, leesbevordering, ICT, Gezondheidseducatie en opvoedingsondersteuning. Activiteiten die plaatsvinden rondom deze thema's kunnen binnenschools-, naschools of in de vakantie plaatsvinden. Speciale naschoolse activiteiten bestaan uit onder andere: schaaklessen, turnlessen en muzieklessen. 

Locatie

Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel

Brede School Lexmond

Soort onderneming: 

Locatie

Uitkijck, de

Soort onderneming: 

Locatie

Margrietstraat 2
3742 RC Baarn

Brink, De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Dit kindercluster van 4.100 m2 biedt ruimte aan een kinderdagverblijf, wijkcentrum, sportvoozieningen en gemeenschappelijke voorzieningen voor vier scholen.

Het cluster is in twee delen in 2004 en 2008 opgeleverd.

Locatie

Weesperberg 6
3825 DJ Amersfoort

Pathmos, Brede School

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De brede school is met behoud van zijn oude stijl (augustus 1921) gerenoveerd en werd op 1 oktober 2004 opnieuw geopend. Het voormalige badhuis is verbouwd tot gymlokaal met op de eerste verdieping een digitaal trapveld. Tussen het badhuis en het bestaande schoolgebouw is een geheel nieuwe serre, welke wordt ingericht als een soort grand café. Het huidige schoolgebouw is aan alle kanten uitgebouwd, zo zijn er aan de achterzijde drie erkers en opzij een geheel nieuwe vleugel. Ook de zolders zijn verbouwd tot leslokalen. De Woonplaats heeft hierbij opgetreden als bouwheer. Naast een peuterspeelzaal en jeugdzorginstellingen zal het gebouw buiten schooltijden voor allerlei wijkactiviteiten worden gebruikt.

Locatie

Spinnerstraat 27a 7545 TP
7545 TP Enschede

Wijkschool De Burgt

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

3 basisscholen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, bso, sportruimtes

 

Locatie

Burgemeester Labreelaan
Barneveld

Nijenoert , de

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

OBS de Nijenoert is maandag 18 Oktober 2010 in gebruik genomen. Het gebouw bestaat uit een gymzaal, basisschool met 13 gebruiksruimtes, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een peutelspeelzaal.

Locatie

Nijenoertweg 38B 9351HT
Leek

Eendragt, De

Soort onderneming: 

Locatie

Zandweg 15
1531 AJ Wormer

Vlinderschool

Soort onderneming: 

Locatie

Frankrijklaan 2
1966 VD Heemskerk

Kornak

Soort onderneming: 

Locatie

Benningskamplaan 60
1911 LP Uitgeest

Oostindie

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de nieuwbouwwijk Oostindie staat aan de Knip een schoolgebouw met een ruime gymzaal. De gymzaal doet ook dienst als speellokaal. Er komt in de toekomst een permanent gebouw voor de Brede School in het gebied aan de Knip.De brede school is in eerste instantie in het schoolgebouw aan De Knip gehuisvest. Nieuwbouw van een permanente brede school komt er in 2026. In 2013 bekijken we of het mogelijk is om nieuwbouw te vervroegen, bijvoorbeeld naar 2016.
Vanaf 2 november 2010 zijn OBS de Hasselbraam en CBS Van Panhuys gestart in het schoolgebouw te Oostindie.

Locatie

De Knip 1 9351 XZ
Leek

Gavehoek MCO

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De scholen OBS de Gavehoek en CBS de Oleander worden samen ondergebracht in een gezamenlijk gebouw. Daarnaast is er een overdekte sportvoorziening. Ook andere voorzieningen die ten goede komen aan de leefbaarheid van het dorp Osterwold zullen hier worden gevestigd zoals: onderwijs, buiten- en binnensport, kleedkamers, sportkantine, peuterspeelzaal, dorpssuper en kinderopvang. De dorpsfuncties worden ondergebracht in de sportkantine en de binnensportvoorziening.

Locatie

hoofdstraat
leek

Het Zand

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In Brede School 't Zand in Groot Zandveld zijn diverse voorzieningen gevestigd zoals basisscholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties. Bewoners kunnen in het gebouw ook terecht voor culturele activiteiten.

 

Locatie

Pauwoogvlinder 20
3544 DB Utrecht

Binding, Cultureel en Educatief Centrum De

Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Tegenover het gemeentehuis van Gemeente Langedijk is het Cultureel en Educatief centrum 'de Binding' gerealiseerd. Het centrum biedt onderdak aan een middelbare school, een bibliotheek, een muziekschool, een kunstenaarsatelier, een spelotheek en jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast worden er in het centrum allerlei culturele en educatieve activiteiten georganiseerd als lezingen, exposities en heuse theatervoorstellingen. De Binding vormt het culturele en educatieve hart van de Gemeente Langedijk.

Locatie

Bosgroet 14
1722 KA Zuid-Scharwoude

Huys Ten Krooswijk

Soort onderneming: 

Locatie

Paradijsplein 1
3034SL Rotterdam

Pagina's

Abonneren op Onderwijs en opvang (kinderen)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?