LinkedInYouTubeTwitter

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam voor een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van:

 • onderwijs
 • sport
 • cultuur
 • welzijn
 • maatschappelijke opvang
 • en/of (medische) zorg.

Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn onder meer: 

 • (brede) scholen, buurthuizen
 • opvangcentra
 • sportaccommodaties
 • kerken
 • culturele centra
 • bibliotheken
 • en andere voorzieningen met een maatschappelijke functie.

 

Definitie
Over maatschappelijk vastgoed zijn meerdere definities in omloop. Voor de een betekent maatschappelijk vastgoed een gebouw met een publieke functie, gefinancierd uit publieke middelen. De ander definieert maatschappelijk vastgoed als bedrijfsonroerende goed met meerwaarde voor de samenleving. Zie hier de definitie van maatschappelijk vastgoed op Wikipedia. Het lemma is begin 2010 samengesteld door mensen uit de LinkedIn groep van Bouwstenen.

 

Belang
Het begrip maatschappelijk vastgoed is rond 2005 opgekomen vanuit het besef dat:

 • verschillende maatschappelijke voorzieningen veel met elkaar te maken hebben en beter benut kunnen worden (intensiever gebruikt)
 • maatschappelijke dienstverleners meer wijkgericht moeten samenwerken om echt succes te hebben
 • maatschappelijk vastgoed professioneler moet worden benaderd.

Dit besef heeft geleid tot de opkomst van maatschappelijk vastgoed als een nieuw werkveld. Zowel grote gemeenten als woningcorporaties hebben organisatieonderdelen gevormd die specifiek op dit werkveld actief zijn. Ook bij maatschappelijke instellingen wordt het belang van samenwerking gezien. 

 

Omvang werkveld
De economische waarde van maatschappelijk vastgoed is groot. De investering kost jaarlijks miljarden. Bij de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed zijn circa 10.000 professionals actief.

Voor een indruk van de omvang van het werkveld:

Het overzicht is nog niet compleet. Aanvullingen worden zeer op prijs gesteld.

 

Bijlage Size
Kentallen_MV_afzenders_BvS_1010_0.pdf (53.46 KB) 53.46 KB