Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Haarlem stelt orde op zaken

De boel op ordeDe gemeente Haarlem heeft een richting- gevende vastgoednota opgesteld waarmee ze verdere stappen kan zetten in de ontwikkeling van haar vastgoedorganisatie.


De Noord-Hollandse gemeente heeft een roerige vastgoedtijd achter de rug. In 2017 startte de gemeente een onderzoek waarin onder andere is onderzocht of de vastgoedafdeling voldoende instrumenten beschikbaar had om haar taken uit te voeren. Dat bleek onvoldoende het geval.

Nood aan de man

Dat was een duidelijk signaal: de vastgoedafdeling moest professioneler worden. Procedures werden tegen het licht gehouden, er werden gesprekken met deskundigen gevoerd, de afspraken met partners uit de vastgoedketen werden bezien en ook raadsleden gaven suggesties voor verbetering.

Alle input is verzameld in één overzichtelijke nota. Hierin staan alle uitgangspunten van de gemeente om haar vastgoedmanagement goed te borgen; waaronder de benodigde formatie, de financiële transparantie, de verduurzaming, wat wel en niet tot de kernportefeuille behoort en over welke zaken een bestuurlijk besluit nodig is. 


Jan KappersDivers beeld
"In het verleden zijn verscheidene (raads)besluiten genomen rond vastgoed"; zegt Jan Kappers, transitiemanager bij de afdeling Vastgoed gemeente Haarlem. "Dat gaf een divers beeld en soms ook onduidelijkheid. Er ontstond behoefte om deze besluiten te bundelen. Dat is nu gedaan met de vastgoednota. Deze is richtinggevend. Er volgen ook nog enige besluiten, te nemen door de nieuwe raad."


Stappen vooruit

De vastgoednota is niet alleen een terugkoppeling van eerder genomen besluiten, maar bevat ook 3 belangrijke vervolgstappen. Voor de zomer moet de vastgoedexploitatie doorgerekend zijn. In het najaar komt er een portefeuilleplan, waar dieper in wordt gegaan op wat de gemeente wil met haar 380 panden. En als laatste wil de gemeente meer in regie zijn als het om uitbesteding gaat.

Jan: "De vastgoednota is binnen de raad heel positief ontvangen. We hebben roerige tijden achter de rug, maar zetten nu goede stappen."

 

Meer informatie:

 

 


Meedoen?

Fijn als ook uw gemeente mee doet met de VNG/Bouwstenen-enquete. Daaruit ontstaat een beeld waar gemeenten staan met het vastgoedmanagement en waarmee we elkaar vooruit kunnen helpen; via de nieuwsbrief, onze netwerken of het gezamenlijk ontwikkelwerk met partners.

 

 

 Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner