LinkedInYouTubeTwitter

Lokaal beleid

Amersfoort

  • Refill the city (november 2018): in 2017/2018 heeft de gemeente Amersfoort meegedaan aan een Europees project dat heeft geleid tot zeven aanbevelingen voor zowel gemeenten als eigenaren en initiatiefnemers.

Nijmegen

  • Tijdelijk Anders Gebruiken en bestemmen (najaar 2014): raadsnotitie waarin de aanleiding en organisatie rondom het tijdelijk anders gebruiken van leegstande panden en braakliggende terreinen nader worden toegelicht.

Zwolle

  • Transformatie kantoren naar wonen (juli 2016): raadsnotitie waarin de gemeente aangeeft hoe kantoren te transformeren naar woningen.
  • Zwolle transformeert (Fakton, juni 2016, exclusief de kaarten): onderzoek naar de mogelijkheden voor transformatie binnen de gemeente Zwolle.