aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Huurprijs(methodieken)

Bij het bepalen van de hoogte van de huur wordt in principe uitgegaan van de  kostprijsdekkende huur. Deze wordt berekend middels de DCF-methode.

 

Toelichting

  1. Een marktconforme huur wordt bepaald aan de hand van referenties van soortgelijke objecten met een soortgelijke functie op een soortgelijke locatie. Deze methode is goed bruikbaar voor courant vastgoed in een transparante markt waar veel ‘markt evidence’ voorhanden is. Bij een marktconforme huur is sprake van een onderhandelingsresultaat.
  2. De kostprijsdekkende huur wordt bepaald op basis van de werkelijke kosten. Binnen de methodiek van de kostprijsdekkende huur zijn diverse alternatieven mogelijk zoals de DCF-methode, de zuivere kapitaalslasten methode of de kostprijsdekkende huur met index.
  3. Beleidshuur is een beleidsmatig vastgestelde huur volgens een bepaalde norm per type functie. Dezelfde functies betalen dezelfde huur, ongeacht de locatie of het type vastgoed. De norm kan bepaald worden op basis van (landelijke) benchmarks of aan de hand van een kostprijsdekkende huur op basis van een standaard object. Beleidshuur is vaak gekoppeld aan beleidsdoelen. Beleidshuren moeten door de Raad worden vastgesteld, conform de wet Markt & Overheid.

 

Er is gekozen voor een kostprijsdekkende huur in verband met de Wet Markt en Overheid en de vennootschapsbelasting-plicht van gemeenten in 2016.

Meer informatie
De financiële experts binnen Bouwstenen hebben een uniforme berekening van de kostprijsdekkende huur uitgewerkt in de publicatie 'Wat kost dat'; Menukaart voor kostprijsdekkende huur.

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners