aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Contractbeheer

 

Afspraken met de huurder/exploitant cq. gebruiker worden vastgelegd in een standaard huurovereenkomst (gebaseerd op ROZ), dienstverleningsovereenkomst, dan wel bruikleenovereenkomst. Onderdeel van de (huur)overeenkomst is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van gebouwbeheer en –onderhoud, zie hiervoor ook de spelregel Taakverdeling (kruisjeslijst).

 

 

Tip:

Uitgangspunt is uniformiteit. Indien het gewenst is om (op onderdelen) af te wijken van de standaard is het raadzaam dit te onderbouwen / te documenteren.

 

 

*   Afhankelijk van het interne beleid van de gemeente kunnen de genoemde uitgangspunten afwijken.

** Herzieningsdatum is afhankelijk van het soort bedrijfsruimte waar het om gaat. Herzieningsdatum is

    bij bedrijfsruimte conform artikel 7.230 niet verplicht, hier dient per situatie te worden bepaald of dit  

    in het contract wordt opgenomen. Bij bedrijfsruimte conform artikel 7.290 is de herzieningsdatum bij

    wet geregeld.

 

Toelichting

Artikel 7.230 en Artikel 7.290

Bij het sluiten van een huurcontract moet rekening gehouden worden om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat. Het kan gaan om een bedrijfsruimte vallend onder artikel 7.290 BW of overige bedrijfsruimte vallend onder artikel 7.230 BW. De eerste is van toepassing indien het publiek toegankelijk is en waar een product of dienst direct geleverd wordt, ook wel winkelruimte of middenstandsbedrijfsruimte genoemd. Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Een overige bedrijfsruimte heeft geen voor het publiek toegankelijk deel. Overige bedrijfsruimtes worden soms ook wel kantoorruimte genoemd.

Een 290-bedrijfsruimte heeft extra wettelijke bescherming zoals een huurrecht van de eerste tien jaar en een opzegtermijn van minimaal een jaar. Bij overige bedrijfsruimte is de betalingstermijn standaard ook het opzegtermijn. In de huurovereenkomst kan ook een ander termijn afgesproken worden.

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)
Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (augustus, 2015)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners