aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Financieel vergeleken

kostenanlayseDe Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2019 geeft een duidelijk beeld van de kosten, opbrengsten en waarden van het maatschappelijk vastgoed in 23 gemeenten.

 

Voor het overzicht hebben Tias en Republiq data gebruikt van ruim 6.200 gemeentelijke gebouwen en 5.200 huurcontracten in 23 relatief grote gemeenten verspreid door het land. 

Waarde

kengetallen gemeentelijk vastgoed 2019In het overzicht worden de gemiddelde WOZ-waarde, boekwaarde en verzekerde waarde van de eigen huisvesting en onderwijs-, welzijn-, cultuur- en sportgebouwen in beeld gebracht, evenals van vastgoed dat commercieel wordt verhuurd. Op basis van de WOZ-waarde en de boekwaarde kun je een beetje afleiden hoe oud een bepaalde voorraad van gemeenten is.

Verzekering musea het hoogst

De verzekeringskosten zijn zo’n 0,5 tot 0,7 promille van de verzekerde waarde. Musea zijn het duurst om te verzekeren, op de voet gevolgd door kantoren voor commercieel gebruik en gymzalen.

Onderhoud voor €10,-/m2

De kosten voor planmatig onderhoud liggen veelal tussen de €7,- en €10,- per m2 BVO. Theaters, schouwburgen, winkels, overdekte zwembaden, kantoren voor commercieel gebruik en woningen zijn duurder in onderhoud. 

Vergelijkbaarheid

Sander de Clerck van Republiq: “Het vastgoedbeleid van gemeenten verschilt onderling sterk. Denk bijvoorbeeld aan de gehanteerde huurprijzen voor verschillende maatschappelijke functies. Deze getallen geven een richtlijn, een zorgvuldig berekend gemiddelde over een representatieve dataset.”

 

De benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd. Deze keer zijn de onderzoekers dieper in de financiële data gedoken. 

 

 

Meedoen en meedenken?

Dat kan. Word partner van Bouwstenen en sluit je aan bij één van de netwerken, bijvoorbeeld het netwerk Financiële Experts

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners