LinkedInYouTubeTwitter

Eindhoven

 

Ambitie

De gemeente Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Dat betekent dat er een evenwicht is tussen het energiegebruik en de duurzame productie. En dat de energie (waar financieel en technisch) mogelijk, in de stad zelf opgewekt wordt.

 

Aanpak

  • De methodiek van The Natural Step is leidend bij de verduurzaming van de gebouwen; en is ook meegenomen in IPH's van PO- en VO-scholen.

  • “Slimme meters” worden versnel uitgerold voor de grootste energieverbruikers van de openbare ruimte.
  • In overleg met MVS wordt een plan van aanpak gemaakt voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.
  • Het Gemeentelijk energiedashboard wordt gelanceerd gemeentelijke energiedata wordt op het gemeentelijke open data portal geplaatst.
  • Op gemeentelijke gebouwen worden waar mogelijk zonnepanelen toegepast.

 

Project Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

In maart 2017 is de gemeente Eindhoven gestart met de renovatie en verduurzaming van haar stadhuis en stadhuistoren (voormalig GGD gebouw). In totaal gaat het hier om zeven gebouwen. De gemeente heeft zich als doel gesteld dat haar vastgoed in 2025 energieneutraal is. De drie hoofdthema's bij dit project zijn: kijk naar de langere termijn, zorg voor een systeembenadering en werk op een andere manier samen. De gemeente werkt met dit project samen met consortium !MPULS.

 

Meer informatie