LinkedInYouTubeTwitter

Ede

 

Ambitie
De ambitie van Ede is om in 2020 75% van de kernvoorraad vastgoed (105 panden) te verbeteren met twee stappen in het energielabel (gemiddeld minimaal energielabel van B). Voor medio 2018 maakt de kernvoorraad al zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie (elektra of warmte). Op de lange termijn streeft de gemeente naar een verduurzaming van de volledige 100% van haar vastgoed.  Ede sluit in haar aanpak aan bij de Trias Energetica.

Aanpak

  • In beeld brengen 0-situatie (energielabel) en het Energie Prestatie Advies (EPA-U) voor hele  kernvoorraad.
  • Bij een wijziging in de huursituatie (mutatie) waar mogelijk(financieel) haalbaar het object eerst verduurzamen.
  • Marktpartijen uitdagen door hun innovatieve vermogen in te zetten om het vastgoed te verduurzamen.
  • Daar waar wenselijk daken beschikbaar stellen voor coöperaties voor de postcoderoos.
  • Voor berekenen terugverdientermijn aansluiten bij verwachte technische levensduur van de ingreep (15 jaar voor installaties en 20 jaar voor overige maatregelen).
  • Op basis van de uitkomsten van de EPA’s  volgt een aanvullend raadsvoorstel om de ambitie te verwezenlijken.
  • Daar waar mogelijk gebruik maken van externe financieringsbronnen zoals crowdfunding, postcoderoos, lease, subsidies enz. om kosten te dekken.
  • Jaarlijks de voortgang rapporteren aan de Raad.
  • In 2016 worden met behulp van SDE subsidie en Postcoderoos zonnepanelen geplaatst op enkele gemeentelijke panden.