aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Dordrecht

Ambitie
De gemeente Dordrecht streeft naar een energieneutrale stad in 2050. In haar duurzaamheidsaanpak richt de gemeente zich op de kernportefeuille, die bestaat uit ca. 70 panden. 


Aanpak

Voor de huisvesting van de eigen organisatie wordt gedacht aan:

 • gebouw gebonden energiemaatregelen met een terugverdientijd van 15 jaar of korter; 
 • waar mogelijk panden aanbieden aan HVC voor aansluiting op de warmtevoorziening
 • de comfort van de gebruikers

Voor het overige gemeentelijke vastgoed:

 • integraal verduurzamen
 • supply chain management toepassen
 • investeren in slimme meters
 • ruimte creëren voor innovatieve ideeën en samenwerking met markpartijen
 • werken met energielabels (A t/m G)
 • duurzaamheidsafweging bij keuze inzetten of verlaten van panden
 • naast fysieke aanpassingen ook opleiden en borgen van verduurzamingskennis en –gedrag; de organisatie hiervan uitwerken
 • programma van eisen bij verbouw of nieuwbouw; in raadsvoorstellen is standaard een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.
 • nazorgtraject voor evaluatie van genomen maatregelen
 • voorkeur voor aangaan prestatiecontract met de markt voor bepaalde duurzaamheidsonderdelen.

Ook is er een project 'Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden', voor energiebesparing en beter binnenklimaat. Zo'n 19 scholen doen hieraan mee.

 

Het Dordrechts duurzaamheidsbeleid is in juni 2016 door Raad vastgesteld. De focus ligt nu op de financiering en uitwerken welk type organisatie aansluit op deze plannen.

 

Meer informatie

 • Dordt Duurzaambundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid
 • Drechtsteden; website waarop de duurzaamheidsopgaven van de regio Drechtsteden worden beschreven

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners