aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Veel dicht en ander gebruik

Veel publieke gebouwen gaan twee weken dicht. Corona leidt tot minder en ander gebruik van maatschappelijk vastgoed.

Ook vóór de persconferentie van 3 november 2020 waren er veel veranderingen in het gebruik van publieke ruimte. En veel onzekerheid over de exploitatie. 

Nieuwe maatregelen

Tijdens de persconferentie meldde premier Rutte dat buurthuizen, bibliotheken, zwembaden, theaters, bioscopen en musea in ieder geval tot de tweede helft van november 2020 helemaal hun deuren moeten sluiten. Individueel sporten in sportscholen kan nog wel.

Beperkt gebruik kantoren

Veel kantoren worden al nauwelijks gebruikt. De lift beperkt het gebruik van hoge kantoorgebouwen. Sommige kantoren zijn helemaal dicht, waarbij ook de installaties zijn uitgezet.  

Lift Corona Afstand houden

Organisaties die extra kantoorruimte wilde huren, hebben die plannen even in de ijskast gezet. De verwachting is dat de behoefte aan kantoorruimte blijvend lager zal zijn nu we beter zijn ingericht op thuiswerken.

Crowd control

In het onderwijs kampt men niet met leegstand maar met ‘teveel mensen in een te kleine ruimte’ om goed te kunnen ventileren en afstand te houden. Vooral de gangen vormen een probleem. Crowd control is hier een nieuwe discipline. Om dit beheersbaar te houden vallen lessen uit en wordt er naar extra ruimte gezocht. Die werd soms gevonden in kerken en theaters. Hoe dat nu moet, is de vraag.  

Wisselend beeld

Het gebruik van buurthuizen gaf tot nog toe een wisselend beeld. Sommige exploitanten hielden de deuren al gesloten. Anderen waren juist heel actief en creatief aan de slag gegaan om meer en andere activiteiten te organiseren in kleine groepen, bijvoorbeeld buiten. Want ook, of misschien júist, in deze tijd hebben mensen behoefte elkaar te ontmoeten. Iets waar premier Rutte in zijn persconferentie ook op hamerde.

Buurtwerkplekken

Werken BureauOok signaleert het Bouwstenen-netwerk dat er meer behoefte is aan kleinschalige buurtwerkplekken. Ondanks dat er ruimten leeg staan, kon aan die behoefte niet echt goed worden voldaan. Niet alle ruimte is zomaar snel geschikt te maken om te verhuren als werk of vergaderruimte. Wel worden in diverse buurthuizen, om de druk van de ziekenhuizen en huisartsen af te halen, prikposten ingericht voor de griepprik.

Veel buitensport

Omdat binnensporten met de beperkende maatregelen best lastig te organiseren is en niet iedereen dat wilde, wordt er veel buiten gesport. Gemeenten die in 2020 de exploitatie van een een sportvoorziening in de markt wilden zetten, hebben daar nu grote moeite mee.

Cultuurgebouwen

Dat geldt ook voor culturele voorzieningen. Vooral in augustus was er een piek te zien van koren en theatergroepen die opzoek waren naar een andere ruimte waar ze wel de vereiste afstand kunnen bewaren. De theaters zelf werden mondjesmaat gebruikt en waren blij als ze een onderwijsorganisatie in huis konden halen. Vraag is of dat nu nog kan.

Dag- en nachtopvang

Bij de zorg was het vooral de dagopvang die moest sluiten omdat de coronaregels met de bestaande groepen niet kon worden toegepast. Ook de nachtopvang moest op zoek naar andere oplossingen. Soms werd op stel en sprong een ander pand voor daklozen geschikt gemaakt; met eigen douche en slaapgelegenheid. Dat is ook het perspectief voor de toekomstige daklozenopvang. 

Coaches

Ineens waren er ook heel veel mensen die het roer omgooide en als coach op zoek gingen naar praktijkruimte, signaleerde gemeentelijke makelaars. Wellicht omdat ze dat niet meer vanuit huis wilde doen, maar mogelijk zijn er ook veel nieuwe coaches bij gekomen. Waar zij hun werk nu moeten doen is onduidelijk.  

Exploitatie onder druk 

Geld huurKortom ook voor de persconferentie werden publieke plekken beperkt en/of  anders gebruikt. Met uitzondering van onderwijs en zorg staat daarbij ook de exploitatie van deze plekken onder druk. Dat geldt ook voor de parkeergarages, die diverse gemeenten in hun bezit hebben. Het regent annuleringen voor ruimteverhuur. De inkomsten dalen sterk, terwijl de kosten gelijk blijven.

Niet ingecalculeerd

Diverse partijen kunnen hun huur niet meer betalen en diverse gemeenten verlenen noodsteun. Ook commerciële huurders, waaronder horeca, doen een beroep op gemeenten. In de vastgoedexploitatie met een kostprijsdekkende huur is dit (leegstands)risico niet meegerekend. Voor een oplossing is dus geld enisng Het is dan aan de beleids

 

 

Meedoen? Dat kan!

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december hebben we een programma over corona.

Centrale vraag: Wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om ventilatie en het matigen van de gevolgen van corona?

Zie hier het programma van de dag.

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners