aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Aandacht voor corona

coronaCorona stelt gemeenten, scholen en andere maatschappelijk organisaties voor nieuwe vraagstukken. Hoe gaan gebouwbeheerders hiermee om?

 

Overal in het land zijn activiteiten afgelast en scholen, sportaccommodaties, bibliotheken, theaters en buurthuizen gesloten. Dat gebeurt in verband met het aantal gebruikers en in navolging van landelijke richtlijnen zoals de sluiting van de horeca. Daarnaast hebben diverse gemeenten ook kinderboerderijen gesloten en een richtlijn (in de maak) hoe om te gaan met begrafenissen en crematies.

coronaBouw en onderhoud

De bouw- en onderhoudswerkzaamheden gaan meestal gewoon door. Sommige gemeenten proberen het zelfs naar voren te halen nu de accommodaties toch gesloten zijn. Soms is dat op verzoek van de aannemer, omdat deze bijvoorbeeld nu al te weinig werk heeft. Per geval wordt afgewogen of het verstandig is het werk door te laten gaan. 

Huurbetalingen

Corona is op zich geen reden om de huur of erfpacht niet te betalen. Dat kan alleen als de verhuurder in gebreken is gebleven. Gemeenten krijgen echter wel regelmatig het verzoek tot uitstel van betaling of kwijtschelding. Diverse gemeenten zijn bezig met een inventarisatie van de situatie bij hun huurders. 

huurUitstel van betaling

Tussen verhuurder en huurder kunnen onderling afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld om de huur van april later dit jaar te betalen. Er zijn ook gemeenten die uitstel voor drie maanden overwegen met een terugbetalingsregeling van 12 maanden. Anderen hanteren het standpunt dat ondernemers in eerste instantie gebruik moeten maken van de compensatie-regelingen die de rijksoverheid biedt.  

Beleidsafdelingen

Voor maatschappelijke organisaties wordt een andere beleidslijn gehanteerd. De liquiditeitspositie van deze organisaties is vaak niet zo best en ze zijn vaak ook afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Voor de beslissing over de huur inning bij deze organisaties vindt afstemming plaats tussen de beleids- en vastgoedafdeling.

Verwarming uit

Voor gebouwen die in principe open blijven voor overleg en burgerzaken wordt gekeken of delen van het gebouw gesloten kunnen worden, de verwarming uit kan en de schoonmaak opgeschort. 

Risico’s verkleinen

Ook de klimaatinstallaties vragen aandacht. Wout van Blitterswijk, gemeente Nieuwegein: ”Misschien voor alle vakmensen een open deur, maar om het risico op luchtweginfecties te verkleinen moet je ook wat aan de instelling van je installatie doen. Daar waar nog sprake is van recirculatie zou ik dat op 100% buitenlucht zetten.”

Meer informatie

  • Bouwstenen-webpagina met overzicht informatie over Corona

Lees meer over Corona

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners