LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

De chefs kiezen zelf de thema's. Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Chefs Vastgoed tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2021

De chefs hebben een druk jaar achter de rug. Niet alleen door corona, maar ook veel nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we bijeenkomsten gehad rondom de professionalisering van de vastgoedorganisatie (met een nieuwe publicatie als gevolg), de BBV en andere financiële zaken, zijn we op excursie geweest naar de eerste ecologische school van Nederland en zagen we elkaar, zowel fysiek als online, tijdens de hybride variant van de Maatschappelijk Vastgoedddag op 9 december.

 

2020

In maart 2020 kwamen de chefs bij elkaar in het Militair Museum in Soesterberg (een mooi voorbeeld van een 'smart building'); vlak voor de lockdown. Op de agenda slimme gebouwen, punten voor de klimaattafel en klimaatadaptatie (samen met waterschappen). Tijdens de online bijeenkomst in oktober hebben we veel uitgewisseld rondom onderwerpen als corona, verduurzaming en monotoring (met gemeente Utrecht en wethouder Tilburg). De jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoed (3 december) kreeg dit jaar ook zijn online primeur. De studiereis naar Aken & Zuid-Limburg ging door corona niet door. We hopen in 2021 alsnog te gaan.

2019
Ook in 2019 stond het thema verduurzaming weer hoog op de agenda. Zo ook tijdens de bijeenkomsten in Deventer en Alphen a/d Rijn. Hier hebben de chefs veel informatie kunnen uitwisselen. Landelijk zijn er allerlei afspraken gemaakt en ook qua uitvoering is er al veel gedaan. Maar voor de volgende stap moet er meer tijd en geld worden vrijgemaakt en de doelen beter worden geoperationaliseerd. Gedurende het jaar wisselden de chefs ook veel informatie uit rondom thema's als verduurzaming, organisatie, bestuurlijke drukte, informatiemanagement en basis op orde.

 

2018

In 2018 stond de verduurzaming op de Agenda en togen we in maart naar Eindhoven (aanpak gemeente, renovatie gemeentehuis, Atlasgebouw TU-Eindhoven; zie publicatie In Control). Eind mei spraken we met zo'n 60 gemeenten, Lot van Hooijdonk wethouder Utrecht, Ferdi Licher van BZK en de VNG over het Klimaatakkoord. In september bespraken we de resultaten van het landelijk onderzoek naar het gemeentelijk vastgoedmanagement en allerlei andere zaken, fietste we door Utrecht en belanden uiteindelijk op de bowlingbaan. 

 

2017

In 2017 waren we te gast in Delft (in een school) en spraken we met elkaar over juridische zaken en de afstemming met beleid. Ook zijn we op een Studiereis naar Gent geweest en na de zomer hebben we een dag lang vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de vastgoedorganisatie. 

 

Door het jaar heen hebben we met enkele chefs vorm en inhoud gegeven aan een nieuwe publicatie rond informatiemanagement (In Control!), Rollen in het Vastgoedmanagement en een update van de Spelregels rond onderhoud.

 

2016

In 2016 hebben de Chefs veel uitgewisseld en samen stevig doorontwikkeld, onder andere rond:
  • Spelregels Vastgoedmanagement (o.a. vanuit financieel- en duurzaamheid- en facilitair perspectief) met als resultaat een publicatie met alle spelregels op een rij
  • Informatiemanagment met onderzoek naar systemen (ook gebruikersonderzoek), informatievraagstukken rond onderhoud, risico en BIM en gebruik/leegstaand vastgoed via big en open data, met als resultaat de publicatie In control!.  
  • Onderzoek naar 10 jaar ervaring met MFA's en IKC's, waarvan verslag is gedaan in een themanummer van Schoolfacilities.

 

In 2015

In 2015 zijn de chefs flink aan het ontwikkelen geslagen. Zo is er door chefs in Bouwstenen-verband hard gewerkt aan:

Omdat de chefs overal uit het land vandaan komen zijn we overgestapt van 3 bijeenkomsten per jaar naar twee van een dag. Thema's in 2015 waren:

  • Formaties en 3D's
  • Waarde zaken (vermogen en taxaties)
  • Vastgoedmanagementsystemen
  • Benchmark gemeentelijk vastgoed

 

In 2014

In 2014 is het netwerk van de chefs sterk uitgebreid. Er is veel kennis gedeeld en hard gewerkt aan thema's als leegstand, maatschappelijk rendement en vastgoedmanagement.

Op initiatief en medewerking van de chefs zijn stappen vooruit gezet m.b.t.:

  • vastgoedmanagementsystemen: veel (gebruikers) informatie verzameld, kennis uitgewisseld en een grote bijeenkomst georganiseerd.
  • vastgoedmanagement; informatie, diverse niveau's, referentie(spel)regels
  • rekenkameronderzoek; hand in hand, relatie rekenkamers

De chefs weten elkaar ook buiten de netwerk-bijeenkomsten steeds beter te vinden en vooruit te  helpen.    

 

In 2013

In 2013 ging het over: overheveling budgetten buitenonderhoud/doordecentralisatie (Almere), huurbeleid (Deventer) en samenwerking en regionalisering (Houten). De chefs waren geod vertegenwoordigd (ook in het programma) tijdens de najaarsbijeenkomst.

 

N.a.v. de bijeenkomst over onderwijshuisvesting is het initiatief genomen voor samenwerking met scholen in een aparte werkgroep.

 

In 2012

In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: budgetneutraal verduurzamen, voorzieningenbeleid/schets, aanwenden maatschappelijk vermogen (Rotterdam) en financiële vragen (Breda).

 

In 2011

In 2011 vooral aandacht geweest voor de vastgoedorganisatie, professionalisering, toolbox en actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de ervaring met verkoop van vastgoed (Stadsdeel Oost; Amsterdam).

 

In 2010

In 2010 ging het over portefeuillemanagement (in Rotterdam), kerntaken (in Enschede) en Maatschappelijk Vastgoed als beleggingsmarkt (in Almere).