aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zomerpret in eigen buurt

Nu de zomer eraan komt en mensen wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven, zijn wijkactiviteiten extra van belang. Wat er mag binnen een straal van 1,5 km is nog puzzelen.

 

Scholen zijn weer open en er kan weer buiten worden gesport. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties als scouting, speeltuinverenigingen, kinderboerderijen, dorps-, buurt- en wijkorganisaties deze zomer hun deuren weer openen voor maximaal 30 personen (ex personeel) op 1,5 meter afstand. Maar hoe dat in te vullen is nog puzzelen en mogelijk ook niet overal in het land gelijk. Daarbij is het maar de vraag of de betrokken organisaties de zomer halen.  

Sociaal = cultureel 

Voor dorps-, buurt- en wijkcentra gelden dezelfde regels als voor (andere) culturele voorzieningen, blijkt bij navraag aan bij de Ministeries van VWS en BZK (via twitter en telefoon, nog geen bevestiging op site gevonden). Wel adviseert de Rijksoverheid de betrokkenen bij hun eigen gemeente of veiligheidsregio hierover navraag te doen, omdat zij handhaven.     

Overal anders

Om open te kunnen moeten betrokkenen een protocol opstellen en deze aan de gemeente voorleggen. Gemeenten moeten het aan de orde stellen in hun veiligheidsregio en die moet het opnemen in een verordening. Dat kost tijd en heeft als mogelijke consequentie dat het deze zomer overal in het land anders geregeld is. Zo hebben diverse gemeenten scouting en klimbossen aangemerkt als buitensport en anderen weer niet.  

Onduidelijkheden rond MFA's

Daarbij is er nog onduidelijk wat bijvoorbeeld te doen met de opening van multifunctionele accommodaties (MFA)? Scholen mogen inmiddels weer open, maar culturele (buurt-) activiteiten, zoals muziek-, dans- en kaartclubs in delfde MFA mogen dat formeel pas per 1 juni 2020. Wel is inmiddels helder dat er na 1 juni 2020 maximaal 30 mensen in een (ontmoetings-, film, activiteiten-) zaal mogen zijn. Hoe daar te komen en dit logistiek te regelen met een ontvangstruimte zal vaak ook nog puzzelen zijn, maar scholen hebben hier inmiddels ervaring mee. 

Risico's bij buitenevenementen

Gemeenten worstelen ook met de vraag wat te doen met activiteiten buiten (sport, sociale en culturele) en evenementen als de Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2020. Formeel zouden die (mits goed georganiseerd) doorgang kunnen vinden, maar gemeenten willen geen risico lopen op verdere versrpeiding van corona, zeker niet als het een door gemeenten gesubsidieerde activiteit betreft. 

Deze zomer alles open 

Kleinschalige en goed verspreide activiteiten kunnen helpen goed de zomer door te komen. Dat kan door alle lokaal beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten; alle parken, pleinen en maatschappelijke accommodaties. Verspreid door het land hebben we ruim 45 miljoen vierkante meter scholen, buurthuizen, sportaccommodaties, theaters, enzovoort die bij regen of onzekere weersverwachting benut kunnen worden voor vakantiepret op 1,5 meter afstand binnen een straal van 1,5 kilometer.

Grote zorgen

Wel moet worden voorkomen dat de lokale bewonersorganisaties niet onder de last van corona bezwijken (wel activiteiten en huurkosten, geen inkomsten uit kaarten en catering). Lokaal zijn daar grote zorgen over, maar landelijk is er opvallend weinig aandacht voor deze vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven.

Niet belegd

Diverse betrokkenen geven aan dat de beperkte landelijke aandacht mogelijk komt doordat het onderwerp nergens bij de ministeries goed is belegd, het ministerie van VWS het te druk heeft met zorg en/of het Rijk dit toch vooral ziet als een gemeentelijke aangelegenheid. Hoe dan ook, een lobby, uitgevoerd door onder andere P10, LSA en LVKK, om ook buurthuizen te compenseren, heeft tot nog toe weinig opgeleverd.

Financiën beperkt

In een brief van 23 april 2020 aan minister Wiebes van EZK stelt P10: “Natuurlijk proberen wij als gemeenten ondersteuning te bieden. Helder is echter ook dat onze financiën beperkt zijn.” Ondertussen neemt vanuit de samenleving de druk op gemeenten en het rijk om huur kwijt te schelden en financieel bij te springen, sterk toe. Niet alleen vanuit de hoek van sport, cultuur en welzijn, maar ook vanuit andere sectoren, Veel gemeenten hebben al te kampen met tekorten en kunnen niet zoals het rijk, eenvoudig bijlenen.      

Persconferentie

Een woordvoerder van het Ministerie antwoorden 16 mei 2020 op vragen van Bouwstenen dat er over de voorwaarden waaronder buurt- en wijkhuizen na 1 juni open kunnen op meer detailniveau duidelijkheid zal worden gegeven tijdens de persconferentie van 19 mei 2020. Dat gebeurde inderdaad in meer algemene termen (max 30 mensen per ruimte). Het woord buurthuis is ook een keer gevallen; bij de oproep aan jongeren mee te denken. Maar op de vraag hoe ze dat financieel moeten rooien is nog eeen duidelijkheid. 

 

 

Meedoen?

Bouwstenen verzamelt met partners (voorbeeld)protocollen voor openstelling MFA's en andere activiteiten die niet binnen 1 sector vallen. Stuur jouw voorbeeld naar nieuws@bouwstenen.nl.
Je kunt ook met Bouwstenen meedoen door partner te worden en aan te sluiten bij het netwerk Beleid en Vastgoed of Samen onder één dak.


Meer informatie

Algemeen

Handreikingen & protocollen

Verder 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?