aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Businessmodel

Businessmodel, ook wel gemeentelijke vastgoedexploitatie genoemd. Uitgangspunt is een gesloten systeem. In de berekening van de huurprijs dienen minimaal de volgende huurprijscomponenten opgenomen te zijn:

  1. kapitaalslasten (rente en afschrijving)
  2. onderhoudskosten
  3. verzekeringspremies
  4. belastingen & heffingen en beheerkosten. Optioneel kan een leegstandsrisico als huurprijscomponent worden opgenomen (zie ook spelregel risicomanagement).

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners