LinkedInYouTubeTwitter

Wel actie, te weinig voortgang

hugo

Uit de brief die minister de Jonge in december 2023 naar de Tweede Kamer stuurde, komt naar voren dat er wel actie is ondernomen om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, maar nog niet genoeg.

Vooral over kantoren

In de brief is weinig informatie te vinden over de feitelijke voortgang in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Concrete cijfers zijn er wel over kantoren. In oktober 2023 had 60% van de kantoren minimaal een C label. In 2019 was dat 22%. Zo’n 10% heeft een label lager dan C en van 30% is het label onbekend. Eind 2024 komt de minister met een voortgangsrapport over de handhaving van de labelplicht.

Veegwagen uit Europa

In aansluiting op de veegwagen van Europa komen er nieuwe eisen om energie te besparen voor de 15% slechtste gebouwen in 2027 en de 10% daaropvolgend in 2030. Er komen vooral meer eisen rond investeringen met korte terugverdientijd.

DUMAVA-regeling aangepast

De subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) zorgt volgens de minister voor een hogere CO2 reductie en energiebesparing. De derde tranche wordt in het voorjaar van 2024 opengesteld. In de nieuwe regeling komt meer geld vrij voor het verbeteren van energielabels, meer geld voor het renoveren naar de renovatiestandaard en geen geld meer voor investeringen met een korte terugverdientijd. 

Lenen en bekostigen 

De minister heeft het voornemen om een “financieringsfaciliteit” op te zetten waar eigenaren van maatschappelijk vastgoed een lening kunnen krijgen voor het verduurzamen. Zo’n lening lost alleen het financieringsvraagstuk op. In 2024 komt er meer informatie over hoe er met het bekostigingsvraagstuk wordt omgegaan. Daar kijken we natuurlijk erg naar uit, vooral als het om scholen gaat omdat daar het Rijk voor verantwoordelijk is.

Veel geld voor kennis

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed die via provincies loopt wordt verlengd. Hiervoor is € 25 miljoen voor 3 jaar beschikbaar. Ook het landelijk opererende Kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed, dat is ondergebracht bij RVO, wordt tot 2030 met middelen uit het Klimaatfonds voortgezet. Wel is de samenwerking tussen kennisinstellingen een verbeterpunt, aldus de Minister. We gaan hierover graag in gesprek. 

Problemen met netcongestie

Het probleem met netcongestie wordt in de brief erkend, maar verder niet uitgewerkt. Uit de praktijk weten we dat hier een groot risico ligt dat de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, vooral rond scholen, hiermee in gevaar komt.

 

 

Meedoen? Fijn

Om de voortgang er in te houden staan we voor nog meer uitdagingen dan we al deden. Fijn als we elkaar daarin wijzer kunnen maken. Wordt partner en sluit je aan bij ons netwerk.

 

Online meedoen kan ook. Op 7 maart voor iedereen over Deltaplan Scholen en op 26 maart speciaal voor partners over netcongestie.

 

Image
Yes you can petrol

Meer informatie

  • Brief: Voortgang verduurzaming utiliteitsbouw (BZK, december 2024)
  • Webinfo: Duurzaam en fris
  • Ontwikkelwerk: Deltaplan Scholen
  • Bericht: Scholen twee keer zo duur (Bouwstenen, december 2023)
  • Bericht Niet door te exploiteren (Bouwstenen, november 2022)

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.