LinkedInYouTubeTwitter

Online: Update Deltaplan scholen

Op 7 maart 2024 praten we iedereen online bij over ons ontwikkelwerk in het kader van het Deltaplan Scholen.  

Wat vooraf ging... 

Image
Deltaplan

In 2022 kwam het onderwerp onderwijshuisvesting knalhard op de agenda van Bouwstenen. Met name vanwege de frustratie in het werkveld over de slechte kwaliteit van de gebouwen. Sindsdien hebben we initiatieven genomen, onderzoek gedaan, onze kennis gedeeld en gesprekken gevoerd met als doel de situatie te verbeteren en tegelijk een vernieuwingsslag te maken. 

 

Anders dan in 2022 weten we nu beter wie waarvoor verantwoordelijk is;

 • het rijk voor de regels en de bekostiging (kwaliteit, kwantiteit en spreiding/schaal);
 • gemeenten en scholen voor de realisatie (inpassing in de eigen omgeving, zowel ruimtelijk als sociaal).

 

Het probleem staat nu bij veel meer mensen en organisaties op het netvlies; ook bij het ministerie, de politiek en betrokkenen bij de financiering. Maar het is nog zoeken naar oplossingen. Zeker gezien het "Ravijnjaar" en de aangekondigde bezuinigingen in het vooruitzicht.

Meer structurele oplossing

Komend jaar gaan we verder op zoek naar meer structurele oplossingen en wat we in de tussentijd kunnen doen. Daar hebben we vanuit de praktijk al wel beelden bij, maar het kan geen kwaad die te toetsen en concreter te maken voor een grotere groep betrokkenen. Dat is wat we vandaag willen doen. Het resultaat delen we met de politiek, het nieuwe kabinet, de VNG, de PO en VO-raad, Aob, Ouders en kind, Bouwend Nederland en alle anderen waarmee we regelmatig in overleg zijn. Ze zijn ook uitgenodigd. .

Programma  

Het programma in het kort:

 • Waar staan we?
 • Welke oplossingen zien we op hoofdlijnen?
 • Hoe werkt dat concreet in de praktijk en wat is nodig?
 • Wie en wat kan aan de oplossing bijdragen?

Daarbij gaan we ook op zoek naar blinde vlekken, (tegen)krachten, nieuwe of slimmere haakjes en andere zaken die de oplossing dichterbij brengen.

Met wie?

Iedereen die kinderen en docenten een betere speel- en werkplek gunt is uitgenodigd. Dat geldt ook voor mensen die niet snappen waar we ons druk over maken en/of willen bijdragen aan een oplossing. Vooral welkom zijn: 

 • lokale bestuurders op het gebied van onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, ruimte en financiën;
 • onderwijshuisvesters van scholen, gemeenten en bedrijven;
 • ruimtelijke ordenaars en financiële experts;
 • medewerkers van beroeps- en brancheverenigingen en ministeries;
 • lokale en landelijke politici;
 • alledaagse doeners in dorpen en steden. 

Vanuit het netwerk zal Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen, een toelichting geven. Guido Hooiveld (adviseur onderwijshuisvesting Almere), Teun van der Meulen (adviseur vastgoed Rotterdam), Yannick Methorst van de VNG en diverse andere betrokkenen uit het netwerk zijn erbij om hun ervaring en inzichten te delen. Alle aanwezigen worden van harte uitgenodigd actief met het gesprek mee te doen in de chat en via de Mentimeter. 

Datum, tijd en locatie

 • Donderdag 7 maart 2024
 • Van 15.00 tot 16.00 uur
 • Online, via teams (link wordt verstuurd naar het opgeven e-mailadres) 
 

Wil je erbij zijn?

We horen graag hier of je er al dan niet bij bent.

Daarbij kan je vermelden waar je vooral over wil bijpraten.

 

Aansluiten als partner van Bouwstenen kan ook. Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel 033-2584337 voor meer informatie.

 
Image
Aanmelden

Meer informatie

Datum
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN