aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Boekwaarde / boekhoudkundige waarde

Het totaal van de nominale aanvangs- en (eventuele) bij-investering(en), verminderd met de nominale jaarlijkse afschrijvingsbedragen per kostencomponent over de verstreken exploitatieperiode, zoals die in de gevoerde financiële administratie verantwoord wordt.

Ook wel genoemd: boekwaarde.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners