Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Blind spots in ruimtegebruik

In "Blind spots" worden onderbelichte vormen van leegstand belicht en gepleit voor meer duurzaam ruimtelijk beleid. Leegstand is nog steeds een item.  

Het onderzoek richt zich op en doet aanbevelingen voor de provincie Noord Brabant en de Brabantse gemeenten, maar zou even zo goed voor veel andere regio’s kunnen gelden. 

 

In het onderzoek wordt afgerekend met het beeld dat het leegstandsvraagstuk niet meer urgent is. Het kost niet alleen de pandeigenaren, maar ook de omgeving veel geld en brengt ook andere problemen met zich mee.

Hergebruik van materialen

De onderzoekers pleiten voor blijvende aandacht voor het leegstandsvraagstuk en deze te gebruiken voor de transitie naar een meer duurzame gebouwde omgeving. De leegstandsaanpak zou een prominent onderdeel moeten uitmaken van de nieuwbouwplannen, met een focus op ander (minder sectoraal) gebruik of eventueel sloop met hergebruik van materialen.

Ruimtegebruik op klimaattafels

Leegstand moet onderdeel worden van het gesprek aan de Klimaattafels, vinden de onderzoekers. Dat is het nog niet, blijkt ook uit diverse gesprekken in Bouwstenen-verband (o.a. 31 mei 2018). Verduurzaming van de gebouwde omgeving begint bij duurzaam ruimtegebruik.  

Blind spots

Maatschappelijk vastgoed wordt door de onderzoekers aangeduid als 'blind spot' van de leegstandsaanpak. Een tijdelijke task force of commissie zou ervoor moeten zorgen dat vraag een aanbod van ruimte beter op elkaar wordt afgestemd en ook dit vastgoed wordt meegenomen in regionale afspraken rond het Klimaatakkoord.

Sturingsinformatie

Om dit goed te kunnen doen is het van belang over de benodigde relevante informatie te beschikken. Zie in dit verband ook de resultaten van de enquête over het vastgoedmanagement bij gemeenten, de oproep om energiegegevens van publiek vastgoed openbaar te maken en het artikel over sturingsinformatie in de jongste bouwstenen-publicatie over informatiemanagement.

 

Lees hier Blind Spot van Brabant Advies.

 

 

Meedoen?

 

Dat kan. Wordt net als de provincie Noord Brabant en anderen partner en doe mee met ons netwerk rond meervoudig ruimtegebruik (MFA’s) of makelpunten en/of denk en doe mee met onze volgende stap rond hergebruik van maatschappelijk vastgoed.

 

 

Meer info

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner