aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Bestemmingswaarde

Een algemeen begrip dat bij de interpretatie in zijn context geplaatst moet worden en dan betrekking kan hebben op de toe te kennen waarde conform juridische, planologische, functionele of culturele aspecten.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners