LinkedInYouTubeTwitter

Besluit, begroting en verantwoording (BBV)

Het Besluit, begroting en verantwoording (BBV) is in 2004 in werking getreden. In het BBV zijn voorschriften vastgelegd ten aanzien van de inrichting van begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Onderdeel van de BBV voorschriften is het waarderen, activeren en afschrijven van activa. In artikel 63 lid 1 BBV is bijvoorbeeld opgenomen dat activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.