LinkedInYouTubeTwitter

Algemene noties

Onderstaand een aantal algemene noties uit eerdere bijeenkomsten met bestuurders.

 

 

Breed kijken

Maatschappelijk vastgoed is een breed begrip en de opgave wordt steeds complexer. 

Onder bestuurders is een groeiend besef dat maatschappelijk vastgoed meer is dan het eigen vastgoed en dat zelfde geldt voor de leegstandsproblematiek (financieel, economisch, leefbaarheid). Het gebruik van (en de leegstand in) kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed moet integraal worden bezien, maar gemeenten hoeven daarbij niet alle problemen op hun bordje te nemen.

 

Integraal benaderen

Intern kan maatschappelijk vastgoed gezien worden als bedrijfsmiddel, net als grond en geld. Wel zit er spanning tussen de zakelijke en financiële benadering en de maatschappelijke ambities die gemeenten hebben. Van belang daarbij is hoe je daarbij als bestuurders met elkaar omgaat (wat is collegiaal bestuur als het om maatschappelijk vastgoed gaat?).