LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Bestuurders tot nog toe met in de onderliggende pagina's de impressies van de bijeenkomsten.

 

2021

Op 24 september organiseerden wij, samen met de VNG, een bestuurlijk oploopje (online) rondom de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed; een goed bezochte bijeenkomst met ruim 20 bestuurders. Ook tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december spraken wij met diverse bestuurders over uiteenlopende onderwerpen.

 

2016

In 2016 is er geen bijeenkomst specifiek voor bestuurders gehouden. Wel is er voortdurend gewerkt aan de verbinding met diverse bestuurders.

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst hebben we diverse bestuurders ontmoet en gesproken.

 

2015

In 2015 zijn er in maart twee bestuursbijeenkomsten gehouden.

  • in Dalfsen (insteek bestuurlijk houvast en instrumentarium)
  • in Eindhoven (over het wegwerken van de overmaat en transformatie)

Daarnaast hebben diverse bestuurders een rol tijdens de jaarlijkse Najaarsbijeenkomst ingevuld. 

 

Thema's tot nog toe