LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van de groep wegwerken overmaat tot nog toe. Meer informatie treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van deze groep.

 

In 2015

In 2015 zijn er diverse bijeenkomsten met partners geweest, waaronder in:

Het hele jaar door is concreet inhoud gegeven aan de samenwerking met het landelijk Experteam Transformatie en zijn contacten gelegd met Opnieuw Thuis en andere relevante spelers voor de oplossing van de leegstandsproblematiek. Dit heeft o.a geresulteerd in een website Ruimte om te wonen waarvan de eerste opzet in het najaar van 2015 is gepresenteerd. 

 

In 2014

In 2014 hebben we het onderwerp samen met partners van meerde invalshoeken verkend, met als resultaat de publicatie "Maatschappelijk vastgoed in de etalage' .

 

In 2013

In de Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen (Bouwstenen 2013) hebben we een inschatting gemaakt van de omvang van het leegstandsrisico.