aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Activeren, afschrijven en afwaarderen

Activeren, afschrijven en waarderen geschiedt conform de artikelen en bepalingen uit het Besluit, begroting en verantwoording (BBV), artikel 59 t/m artikel 65.

 

Activering vindt plaats op objectniveau (niet op basis van objectgroepen).

 

De wijze van afschrijven is bepaald in de afschrijvingsverordening. Uitgangspunt hierbij is lineaire afschrijving. Er zijn echter ook alternatieven mogelijk, bijvoorbeeld annuïtaire afschrijving.

 

De afschrijvingstermijnen verschillen per gemeente. Bij nieuwe investeringen worden over het algemeen de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

 

1. Gebouw bouwkundig 40 jaar
2. Gebouw installaties   15 jaar
3. Verbouwingen inclusief bijbehorende technische installaties  20 jaar
4. Vaste inrichting / stoffering gebouwen (deels huurder) 10 jaar

 

Afwaardering geschiedt conform de artikelen en bepalingen uit het BBV. In Artikel 63 lid 1 BBV is bijvoorbeeld opgenomen dat activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners