aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Aanpassingen en uitbreidingen gebouw

Bij verzoeken van de huurder tot aanpassing of uitbreiding van een gebouw wordt onder regie van de portefeuillemanager in eerste aanleg een quickscan uitgevoerd naar de technische haalbaarheid en de financiële consequenties voor de waarde van het gebouw en voor de huurder. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt ook de wenselijkheid bezien vanuit het strategisch beleid. Indien door de eigenaar wordt ingestemd met de aanpassing, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De huurder krijgt van de eigenaar een schriftelijke toestemming met voorwaarden om de aanpassing/uitbreiding zelf te realiseren, waarbij de daarmee samenhangende kosten zowel van de investering als toekomstige kosten volledig door de huurder worden gedragen. Als voorwaarde kan gesteld worden dat bij beëindiging van de huurovereenkomst het gebouw in de oude toestand dient te worden hersteld of dat de aangebrachte voorziening automatisch eigendom wordt van de verhuurder.
  2. De aanpassing/uitbreiding wordt gerealiseerd door de eigenaar. De aanpassing/uitbreiding op verzoek van de huurder tijdens de exploitatieperiode wordt of bekostigd in de vorm van een huurverhoging of wordt rechtstreeks gefactureerd aan de huurder. Indien de aanpassing/uitbreiding plaatsvindt onder regie van een bepaalde afdeling van de gemeente dan wordt deze gemonitord door middel van de intake procedure. Deze afdeling van de gemeente brengt de kosten voor de begeleiding van de werkzaamheden op basis van ‘bestede uren maal tarief’ in rekening bij de huurder. Toekomstige vervanging en onderhoud van de aanpassing/uitbreiding komt voor rekening van de huurder of leidt tot aanpassing van de huur.

Zie ook de spelregel mandatering.

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)
Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (augustus, 2015)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners