aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Achtergrondinformatie casussen 2012

In het kader van 'maatschappelijk vastgoed als business case' zijn volgende potentiële casussen ingebracht. Voor elke casus wordt een zogenaamde Bouwplaats ingericht in de vorm van een eenmalige creatieve sessie met probleemhouders en experts.

 

Cultureel kwartier, Houten

 • probleemeigenaar: directeur Theater en directeur Bibliotheek.
 • opgave: boost aan culturele identiteit van groeikern, Houten op de kaart.
 • specifieke situatie: traditioneel ontwikkelproces is vastgelopen.
 • uitdaging Bouwplaats: stel een meerjarige strategie op waarmee cultureel kwartier tot ontwikkeling gebracht kan worden.
 • bouwplaats: 11 september 2012 (avond)

 

Brede Scholen en krimp, Amsterdam West

 • probleemeigenaar: stadsdeel en schoolbesturen.
 • opgave: versterken wijkfunctie van onderwijs en wegnemen van exploitatieproblemen door leegstand/krimp.
 • situatie: huidig spoor loopt stroef/dood.
 • uitdaging Bouwplaats: via 'creatieve omweg' opnieuw nadenken over synergie tussen buurt en school.
 • bouwplaats: uitgesteld

  

Maatschappelijke plint, Amsterdam Zuidoost

 • probleemeigenaar: Ymere en stadsdeel.
 • opgave: Ymere wil gebouw realiseren dat geschikt is voor (maatschappelijk relevant) werken, recreëren en wonen.
 • situatie: ongunstige marktomstandigheden, grote onzekerheid in sociale domein.
 • opgave Bouwplaats: ontwikkel integraal gebouw- en gebruiksconcept dat inspeelt op steeds veranderende behoeften.
 • bouwplaats: 24 september 2012 (ochtend)


Hergebruik Buurthuis, Utrecht

 • probleemeigenaar: buurt en gemeente als eigenaar van vastgoed.
 • opgave: vinden van nieuwe gebruiksfunctie nu welzijnsorganisatie vertrekt uit buurthuis.
 • situatie: er is initiatiefgroep van bewoners gevormd die buurthuis wil 'overnemen'.
 • uitdaging Bouwplaats: ontwikkel levensvatbare formule voor hergebruik gebouw met functie voor de wijk, maar zonder subsidie gemeente. 
 • bouwplaats: 23 oktober 2012 (avond) 

 

Nieuwe casussen

Partners van Bouwstenen kunnen nieuwe casussen aanbrengen. Voor geschikte casussen geldt: 

 • er is een probleem / uitdaging die betrekking heeft op functioneren van bestaand maatschappelijk vastgoed;
 • er is een probleemeigenaar die het probleem wil verwoorden en wil participeren in proces;
 • er is een klimaat waarin nieuwe ideeën kunnen gedijen.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners