aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Aan de slag met eigen route

RoutekaartWie een eigen route wil opstellen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kan inmiddels gebruik maken van allerlei voorbeelden en houvast.

Zo gaf de VNG eind juni 2020 een webinar waarin de aanpak, zoals beschreven in haar routekaart, werd toegelicht en van een rekenmodel voorzien. 

Aanpak in 7 stappen

Deze aanpak kan door iedereen worden gebruikt voor een eigen route. De stappen zijn (in het kort):

  1. Breng de opgave in beeld
  2. Verzamel gegevens over de vastgoedportefeuille en ontwikkelingen
  3. Bepaal het percentage nieuwbouw en aardgasvrij
  4. Reken de financiële opgave door aan de hand van een rekenmodel
  5. Bepaal de uitvoeringsstrategie van de eerste vier jaar
  6. Zorg voor de randvoorwaarden om het tot uitvoer te brengen
  7. Aan de slag met uitvoering, evaluatie en de volgende periode

Rekentool

De rekentool van de VNG is helaas nog niet in Excel beschikbaar (komt in september). Maar de methodiek wordt in de sheets bij de webinar uitgelegd. Ook worden er diverse kentallen gegeven waarmee een eerste grove berekening van de opgave kan worden gemaakt wanneer de hele portefeuille voor 2040 verduurzaamd gaat worden. Uitgaande van een bepaalde portefeuilleaanpak (zie onderstaand) heeft de VNG zo ook de totale meerkosten van de verduurzaming van het vastgoed van alle Nederlandse gemeenten berekend.

 


 deel portefeuille  meerkosten m2 BVO
 nieuwbouw  40%

 € 140,-

 versnellen bestaande gebouwen  42%  € 595,-
 aardgasvrij  18%

 € 161,-

Inspirerend voorbeeld

Gemeente Utrecht geeft in het webinar een erg inspirerend voorbeeld; vooral vanwege om de stevige ambitie en de praktische aanpak. Het voorbeeld is ook goed gedocumenteerd op de website van Bouwstenen te vinden, met plannen, raadsbrieven en nota kapitaalgoederen.

Snel aan de slag

Voor wie volgend jaar stevige stappen wil maken is het zaak te zorgen dat de benodigde financering in de begroting van 2020 is/wordt meegenomen. Er zijn diverse adviesbureau’s die kunnen helpen de opgave in beeld te brengen. Als de wegwijzer in het maatschappelijk vastgoed hebben we ze voor u op een rij gezet. 

 

 

Meedoen?

Dat kan. Deel uw aanpak bij en ervaring met de verduurzaming van uw vastgoedportefeuille in Bouwstenen-verband. Wordt partner en/of sluit u aan bij een van onze netwerken. In alle netwerken is de verduurzaming een belangrijk thema (integraal of sectoraal).


 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners