aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Almere

 

In 2006 heeft het Rijk Almere gevraagd om verdere uitbreiding van de stad. Het plan wordt beschreven in 'Schaalsprong Almere 2030' met duurzaamheid als centraal thema. In de Almere Principles (2008) is de duurzaamheidsambitie van de gemeente geformuleerd.  

 

In 2010 hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere de wederkerige afspraken voor de doorgroei van Almere vastgelegd in het Intergraal Afsprakenkader Almere. In 2009 – 2011 zijn inhoudelijke verkenningen uitgevoerd door de gezamenlijke overheden. De resultaten zijn opgenomen in een nota Verkenningen Duurzaam Almere 2.0. Door het opstellen van de Afspraken Duurzaam Almere 2012-2014, formuleren partijen de lange termijn doelstellingen voor duurzaamheid en de eerste acties.

 

Ambitie

Het duurzaamheidsbeleid van Almere is erop gericht dat de hele stad in 2022 (Florida) energieneutraal is. Dat betekent energieneutraal bouwen, duurzaam inkopen en onderhouden, actieve energiemonitoring, frisse scholen en een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Deze ambitie geldt ook voor de gemeente zelf.  Wel wil de gemeente een voorbeeld voor anderen zijn.

Met de komst van de Floriade is het doel nog wat aangescherpt: in 2023 energieneutraal.

 

Aanpak

In de Kadernota Vastgoedbeleid Almere 2013-2020 (2013) werden de Almere Principles vertaald naar de volgende doelen voor het vastgoed: 

  • label A voor nieuwe gebouwen (GPR 7 tot 8),
  • energieneutraal bouwen vanaf 2018 (minimaal conform EPDB-richtlijn van de EU),
  • 21% energiebesparing op eigen gebruik (o.a. door actieve energiemonitoring; slimme meters, vaste/flexibele in/afstellingen),
  • tegengaan split incentive door financiële arrangementen en geïntegreerde contracten,
  • duurzaam inkopen en onderhoud; nieuwe gebouwen moeten minimaal GPR7 kennen en de ambitie is er om GPR8 te bereiken, 
  • bij nieuwbouw, planmatig of grootonderhoud van scholen wordt het programma van eisen Frisse Scholen als uitgangspunt genomen. 

In het Meerjarenperspectief Vastgoed wordt hierop voortgebouwd.

Belangrijk vraagstuk voor 2018 is het toekomstbestendig renoveren van panden die 40 jaar oud zijn. Gelijk naar energieneutraal en van het gas af of met tussenstappen.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners