aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Almelo

Ambitie

Het integraal verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed in Almelo, inclusief het bijbehorende beheer. Almelo wil het maatschappelijk vastgoed verduurzamen, vooruitlopend op een verplichting om voor 2020 de energieprestaties van het vastgoed aanmerkelijk te verbeteren. De gemeente zelf geeft daarin het goede voorbeeld; het stadhuis van Almelo ontving in 2016 het BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaat en is het meest duurzame stadhuis van Nederland. 

 

Aanpak

  • In 2014 is een business case opgesteld om de investeringsopgave voor het verduurzamen van het kernbestand van het maatschappelijk vastgoed in beeld te brengen.
  • Dit kernbestand omvat 41 panden in diverse objectgroepen (wijkgebouwen, sport accommodaties, parkeergarages, etc.) die de gemeente wil verduurzamen vanaf 2015.
  • In een pilot met twee panden wil gemeente Almelo met markpartijen de mogelijkheden verkennen van het met eventueel andere maatregelen realiseren van de 20% duurzaamheidsdoelstelling als ook de mogelijkheden rond andere vormen van beheer en exploitatie.
  • De ervaring uit de pilot worden meegenomen bij een mogelijke aanbesteding van de voor het kernbestand voorgestelde maatregelen in de periode 2016-2021.
  • Parallel wordt de kennis van de pilot ook ingezet voor een nog in gang te zetten verduurzamingstraject voor Almelose schoolgebouwen.

 

Meer informatie

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Duurzaamheidsplan 2013 - 2016 5.09 MB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners