LinkedInYouTubeTwitter

's-Hertogenbosch

 

Ambitie

In 2008 heeft de gemeente haar duurzaamheidsambities uitgesproken en vastgelegd in Energie- en klimaatprogramma 2016-2020.

's-Hertogenbosch heeft de volgende ambities:

  • 2020: eigen vastgoed (104 panden) minimaal voorzien van energielabel B of beter en 4.000 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen,
  • 2020: klimaatneutraal gemeentelijke organisatie,
  • 2035: gebouwde omgeving klimaatneutraal;
  • 2050: stad klimaatneutraal, dat wil zeggen dat er wordt gewoond en gewerkt zonder negatieve invloed op het klimaat.

Aanpak

Het onderwerp klimaatneutrale organisatie is een belangrijk onderwerp geworden binnen de vastgoedafdelingen; het wordt als programma opgepakt.

In 2013 is een inventarisatie gemaakt van 159 gebouwen binnen de gemeentelijke portefeuille die verbeterd kunnen worden naar energielabel B. De geselecteerde gebouwen zijn scholen, sportaccommodaties en eigen gebouwen die langdurig in eigendom blijven. Scholen worden betrokken bij de uitvoering van het beleid en met hen worden afspraken gemaakt over maatregelen en kostenverdeling. Scholen dragen de normvergoeding over aan gemeenten en gemeente investeert en draagt het risico. Terugverdientijd gemiddeld 25 jaar (sommige korter, andere langer).   

De 12 slechtste scholen zijn al verbeterd tot energielabel A (6 scholen) en energielabel B (6 scholen). Alle scholen zijn frisse scholen geworden. 

En verder:

  • 41 panden hebben meters gekregen die inzicht geven in energieverbruik en kosten
  • er zijn veel zonnepanelen (met subsidie) en WKO installaties aangebracht. 
  • voor de financiering van energiemaatregelen wordt in de kostenberekening rekening gehouden met lagere exploitatielasten als gevolg van lagere energieverbruik (Total Cost of Ownership-methode). 

In de loop van de tijd is de gemeente over gegaan van een traditionele naar een prestatiegericht aanpak (prestatieafspraken voor installaties voor 10 jaar vastgelegd).

Het verduurzemen van de in totaal 104 gebouwen vindt plaats in drie fases en wordt uitgevoerd door verschillende marktpartijen.

 

Meer informatie