aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Uitwerking thema 1; Positionering kinderopvang in of buiten een schoolgebouw

SlimmermetruimteDe meeste nieuwe kinderopvanglocaties worden samen met een school in hetzelfde gebouw gerealiseerd. Er ontstaat een brede school, IKC of MFA, allerlei woorden voor een multifunctionele accommodatie.

 

Bij de ontwikkeling van deze gebouwen speelt de school vaak een dominante rol. Daardoor is de situering van de kinderopvang binnen zo'n gebouw niet altijd optimaal. Zeker als het gaat om handig medegebruik van ruimten.

 

De bij de ontwikkeling van zo’n gebouw betrokken schooldirecteuren en architecten hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring met de kinderopvang om een optimale situatie te kunnen realiseren. Het blijkt dat het voor de kinderopvang niet eenvoudig is om een heldere positie in te nemen in dit proces.

 

Workshops

 

In drie workshops wordt samen met ervaren vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang een aantal huisvestingsscenario’s ontwikkeld. De scenario’s worden ontwikkeld vanuit het perspectief van de kinderopvang en zijn gebaseerd op de volgende vragen.

  • Welke fysieke plek zou de kinderopvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, in een gedeeld gebouw met onderwijs het beste kunnen innemen afhankelijk van visie en werkwijze?
  • Wat zijn de drie of vier beste opties? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties en welke randvoorwaarden zijn gekoppeld aan deze opties?
  • Welke ruimten kunnen worden gedeeld en op welke wijze en welke niet? Wat zijn mogelijkheden om ook andere partners in hetzelfde gebouw te huisvesten?

 

In de eerste workshop (14 februari) worden concrete ervaringen met huisvesting van kinderopvang in een MFA besproken. De mogelijke scenario’s worden geformuleerd op basis waarvan subgroepen worden samengesteld. Per subgroep worden de scenario’s verder uitgewerkt voor workshop twee (4 april) en in die workshop besproken. Tenslotte worden in de derde (23 mei) en laatste workshop, de detaillering, de randvoorwaarden en de voor en nadelen van de scenario’s benoemd. De workshops zijn steeds gebaseerd op input van de deelnemers in de vorm van ‘huiswerkopdrachten’.

 

De opbrengsten van de workshops worden verwerkt tot een publicatie en worden gepresenteerd aan alle leden van het netwerk kinderopvang van Bouwstenen in juni.

 

Huisvestingscenario's


De te ontwikkelen huisvestingsscenario’s zijn gebaseerd op basis van leeftijdscategorieën van de kinderen, 0-4 jaar of 0-6 jaar; 4-8 jaar en 8-12 jaar. Per scenario wordt op basis van visie en werkwijze beschreven op welke manier onderwijs en opvang het beste samen kunnen worden gehuisvest, uitgewerkt in vlekkenplannen en met daarbij geformuleerde randvoorwaarden. De scenario’s richten zich alleen op die onderdelen van de huisvesting die te maken hebben met de kinderopvang.

 

Deelnemers


Deelnemers aan de workshops zijn:

Kober groep

Walter Bakx

Kinderopvang Humanitas   

Anja Hol

KION

Helma Verbeet

Ludens

Ans van Hoof

SRK (Stichting Rijswijkse Kinderopvang)

Cecile Hampsink

Kinderopvang 2 Samen

Sander Schrover

Surplus Kinderopvang

Berien Laukon-Bakker

Kinderopvang Maasssluis

Kinderopvang Skar

Kinderopvang Berend Botje  

Monique Vreeburg

Wouter Bleumink

Marion Breg

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners