aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Extra tandje erbij

De Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs (LVO) schaart zich achter de wetsvoorstellen rond onderwijshuisvesting; met een tandje erbij voor extra investeringen. 

 

Dat schrijft ze in een reactie op het voorstel van de VNG, PO-raad en VO raad, waarin de minister van Onderwijs wordt geadviseerd de onderwijswetten op onderdelen aan te passen. 

Ruimere investeringsmogelijkheden

LVO wil net als VNG, de PO en de VO-Raad af van het investeringsverbod voor scholen in het primair en speciaal onderwijs, zodat ze de mogelijkheid hebben om te investeren in huisvesting die de onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering ten goede komt. 

 

Roger Brull, bestuurslid bij LVO: "Scholen hebben een onderhoudsplicht voor hun gebouwen en hiervoor middelen ter beschikking gekregen. Deze middelen mogen nu al worden ingezet voor renovatie, maar nieuwbouw kan soms een betere optie zijn. Je kan bijvoorbeeld soms beter een nieuw, duurzaam gebouw neerzetten, dan kozijnen met dubbel glas in een tochtig gebouw plaatsen. Daarom willen we dat scholen ook in nieuwbouw mogen investeren. Uiteindelijk komt dit het onderwijs ten goede."

Kwaliteit breder bekijken

LVO is het er mee eens dat renovatie een alternatief voor nieuwbouw kan zijn en zo ook in de wet kan worden opgenomen. Roger: "Maar het moet dan wel aan dezelfde kwaliteitseisen als nieuwbouw voldoen. Daarbij stellen we voor om niet alleen naar de bouwtechnische kwaliteit te kijken, maar ook naar functionaliteit, binnenklimaat en duurzaamheid." 

Afwijkingsmogelijkheden 

Ook is LVO het eens met een verplicht meerjarig Integraal Huisvestings Plan (IHP). Roger: "Wel adviseren we de verplichte vastgelegde 4 jaarlijkse bekostigingsperiode niet tussen, maar gelijk aan de raadsperiode te laten vallen, zodat de raad ook wat te kiezen heeft. Daarnaast pleiten we voor minimaal een wettelijk vastgelegde afwijkingsmogelijkheid van de verplichte termijnen."

Duidelijkheid

Diverse gemeenten en scholen hebben een goede relatie met elkaar en beginnen de samenwerking niet met een wet. De wetsvoorstellen zijn vooral bedoeld voor situaties waarin het de samenwerking niet goed loopt. Daarmee wordt een maat meegegeven waaruit duidelijk wordt wat minimaal de afspraken voor kwaliteit, functionaliteit en kostenverdeling zouden moeten zijn.  

 

De brancheorganisaties werken momenteel aan een model IHP en handvaten voor dekostenverdeling.

 

 

Meedoen?

Word partner en sluit u aan bij ons netwerk onderwijs of één van onze andere netwerken.

 

En heeft u recent een IHP vastgesteld dan ontvangen we die graag via nieuws@bouwstenen.nl.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners