Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Onderwijs huisvestingsplannen en -beleid

Kader- en beleidsnota's op het gebied van onderwijshuisvesting van diverse gemeenten

 • Almere werkt aan een nieuw IHP. 
 • Arnhem: Integraal Huisvestingsplan 2017-2026 (oktober 2017). Arnhem gaat de komende 10 jaar 54 miljoen euro investeren om huisvesting van basisonderwijs te verbeteren.
 • Waddinxveen: Integraal Huisvestingsplan 2016 - 2033 (maart 2016). Gezamelijke visie van gemeente en schoolbesturen op de gewenste toekomstsituatie ten aanzien van huisvesting.
 • IJsselstein: Digitaal Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2030 (2016). Beleidsplan; brengt in kaart welke ontwikkelingen de gemeente IJsselstein op zich af ziet komen en wat dit voor de huisvesting gaat betekenen. 
 • Apeldoorn: Kadernota onderwijshuisvesting 2016 - 2019 (oktober 2015). Beschrijving van het inhoudelijk beleid en financieel kader voor onderwijshuisvesting. Apeldoorn wil opnieuw investeren in de uitwerking van plannen die aandacht besteden aan leerlingdaling, ontwikkeling van kindcentra, renovatie van scholen, oude gymzalen én duurzaamheid.
 • Amersfoort: Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 (juli 2015)
 • Amsterdam: Integraal huisvestingplan 2016-2020 (mei 2015). Amsterdam investeert de komende jaren fors in goede, flexibele, innovatieve en duurzame schoolgebouwen om de groei van het aantal leerlingen op te vangen; het IHP omschrijft de aanpak hieromtrent.
 • Utrecht: Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2016 -2025 (mei 2015).
 • Veenendaal: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2015 - 2020 (april 2015). Over fasegewijze vernieuwing van de scholen en een verdere terugdringing van de leegstand.
 • Rheden: Integraal huisvesting plan onderwijs 2015-2025 (april 2015). Geeft op hoofdlijnen aan binnen welke kaders er met huisvesting om wordt gegaan de komende 10 jaren, welke doelen worden nagestreefd en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.
 • Leidschendam-Voorburg: Integraal huisvestingplan primair onderwijs 2015-2018 (april 2015). Omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2015-2018.
 • Haarlem: Strategisch Huisvestingsplan 2015-2020 (2015)
 • Stadskanaal: Integraal Huisvestingsplan 2015-2018 (2015)
 • Rotterdam: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015 – 2019 (november 2014)
 • Haren: Integraal huisvestingplan 2014-2017 (december 2013). Ontwikkelingen en benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting voor de periode 2014-2017 in beeld.
 • Súdwest-Fryslân: Integraal huisvestingsplan (oktober 2013)
 • Regionaal IHP van de gemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 2013-2016 (mei 2013). Ook voor de huisvesting heeft krimp gevolgen in de vorm van gedeeltelijke leegstand van schoolgebouwen en minder middelen voor onderhoud. Omdat in de grensgebieden van de gemeenten een aantal kinderen scholen in een buurgemeente bezoekt, is besloten dat de vier Westerkwartiergemeenten samen met de schoolbesturen een IHP opstellen met aandacht voor krimp en leegstand.
 • Den Haag: Integraal Huisvestingsplan 2016-2027 (april 2013)
 • Lansingerland: Integraal huisvestingplan primair onderwijs (december 2012). In het IHP besluit de gemeente, na advisering door de schoolbesturen, over de huisvestingsvraagstukken van basisscholen voor de komende jaren. 
 • Breda: Meerjarenplan onderwijshuisvesting 2013 - 2019 (december 2012). Om de planuitvoering ten aanzien van onderwijshuisvesting in de komende jaren te ondersteunen en richting te geven.
 • Renkum: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2013-2020 (oktober 2012)
 • Spijkenisse: Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2011-2026 (juli 2012).
  In het plan wordt een combinatie gemaakt in het verminderen van de huisvestingscapaciteit en kosten van een aantal scholen, zodat deze gaan aansluiten bij de leerlingaantallen. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het gezamenlijk optrekken van de schoolbesturen en de gemeente.
 • Katwijk: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2012-2022 (mei 2012). Verschaft inzicht in de te verwachten investeringen en onderhoudskosten voor het onderwijs in de gemeente Katwijk voor de komende tien jaar.
 • Spijkenisse: Collegeadvies Huisvestingsplan Primair Onderwijs (april 2012).
 • Leiden: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (maart 2012)
 • Heerlen: Integraal Huisvestingsplan (november 2011).
 • Boxtel: Integraal huisvestingplan onderwijs 2012-2015 (oktober 2011). Beleidsvoornemens voor de komende vier jaren.
 • Woudrichem: Integraal huisvestingplan onderwijs gemeente Woudrichem 2011-2020 (maart 2011). Biedt inzicht in de huidige situatie m.b.t. onderwijshuisvesting, de verwachte toekomstige situatie, financiële planning en vormt een richtinggevend beleidsstuk.
 • Lelystad: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 – 2020 (februari 2011).
 • Zaanstad: Integraal huisvestingplan primair onderwijs Zaanstad 2010-2015 (2011). Omvat de kaders en beleidsuitgangspunten met betrekking tot de huisvesting van het Primair Onderwijs in de gemeente Zaanstad.
 • Zutphen: Integraal Huisvestingsplan (2011).
 • Vlissingen: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2009-2015 (februari 2009). Geeft een overzicht van de onderwijsvoorzieningen in de gemeente Vlissingen en beschrijft voor de planperiode de aard en planning van investeringen in nieuwbouw en de uitgaven voor exploitatie.
 • Utrechtse Heuvelrug: Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (maart 2008).

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner