LinkedInYouTubeTwitter

NEN 8026 gepubliceerd

Image
enquete nen norm

De NEN 8026 is 1 december 2022 gepubliceerd. Tot 1 maart 2023 kan iedereen suggesties voor verbeteringen aandragen.

Kompas om op te sturen

De norm is nieuw en biedt een methode voor meer waardegestuurd beheer van gebouwen en ander vastgoed. Idee achter de norm is dat de eigenaar van een gebouw vooraf aangeeft op welke waarde moet worden gestuurd. Het waardekompas is richtinggevend voor het (planmatig) onderhoud of transformatie van een pand.

 

Het kan daarbij gaan om waarden die te maken hebben met:

 • Techniek en functioneren: de mate waarin het aan de wet voldoet, de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van een gebouw en of het goed te onderhouden is.
 • Kosten en baten: de mate waarin wordt gestuurd op economie, financieel, rendement, marktwaarde, toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde
 • Leefomgeving en maatschappij: hier gaat het om esthetica, cultuurhistorische waarde, leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, circulariteit, ecologie, energieverbruik, klimaatadaptatie en inclusie. 
Image
NEN 8026

 

De eisen en concepten kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie en moeten door de organisatie zelf verder worden uitgewerkt op basis van de beleidsdoelen van de organisatie, de kenmerken en besluiten met betrekking tot de gebouwen en het beschikbare budget.

Informatie en rollen

Om de norm goed en eenduidig toe te passen worden allerlei principes en definities gegeven. Die sluiten op tactisch niveau aan bij een strategisch plan volgens de NEN-ISO 55000:2014, Assetmanagement. In de norm wordt voor alle managementniveaus (bestuurlijk, strategische, tactische en operationeel) aangegeven welke data en informatie minimaal nodig is om waardegericht te kunnen sturen en welke rollen erbij betrokken zijn. De norm geeft geen handvatten voor het  monitoren, evalueren en bijsturen. Wel wordt ingegaan op het belang daarvan.

Casestudie in Maastricht

Luc Goessens onderzocht in 2022 of het vastgoedmanagement van de gemeente Maastricht en andere gemeenten aansluit bij de NEN 8026. Daaruit komt naar voren dat het nog geen makkie is om alle panden goed en planmatig te beheren en op waarde te sturen. Er wordt door gemeenten veel maatwerk geleverd en de benodigde informatie ligt vaak verspreid over de organisatie. Kortom: nog veel te doen.

 

 

Meedoen?

Wil je de norm inzien en wil je input leveren dan kan dat via deze link: Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving | NEN

 

Je hebt hiervoor de tijd tot 1 maart 2023.

 

Yes you can button

Meer informatie

 • Berichten op de site:
  • Bericht: Casestudie van risico naar waardesturing (Bouwstenen, 31 augustus 2022)
  • Bericht: Zeven waardewielen op een rij (Bouwstenen, 3 november 2021)
  • Bericht: Meer op waarde sturen (Bouwstenen, 28 juni 2021)
 • Ontwikkelwerk: Van beleid naar ruimte
 • Webinformatie: Spelregels 
 • Publicatie: Spelregels (2016)

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.