LinkedInYouTubeTwitter

Meer aandacht voor schoolgebouwen

stemmmen

Politieke partijen hebben meer aandacht voor het verbeteren van de schoolgebouwen dan in 2021, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek. Ook het begrip duurzaamheid wordt breder opgepakt dan destijds.

Zeven programma’s onderzocht

Bij het onderzoek zijn de programma’s van de VVD, NSC, GL/PvdA, PVV, BBB, D66 en PvdD bestudeerd. Dit zijn volgens de peilingwijzer van 7 november 2023 de partijen die kans maken na de verkiezingen de grootste te zijn. Daarbij is gekeken naar vijf thema’s relevant voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.   

Belangrijk voor de buurt: 

In vrijwel alle partijprogramma’s (m.u.v. PVV)  wordt aandacht besteed aan ontmoetingsplekken als bibliotheken en buurthuizen. Het belang van deze plekken wordt vaak benadrukt door de link met sociale cohesie, maar ook wel met zeggenschap en ontwikkeling van onderop. Dit sluit aan bij de verkiezingsprogramma’s van 2021. Partijen erkennen het belang van bibliotheken, buurthuizen en wijkcentra en zijn bereid hierin te investeren.  

Scholen met andere diensten

In vrijwel elk partijprogramma wordt pagina’s lang ingegaan op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Vooral het lerarentekort komt uitgebreid aan bod. Veel partijen zien ook het belang van scholen als plek waar onderwijs, opvang en andere (maatschappelijke) diensten samenkomen. BBB en D66 pleiten expliciet voor kleine buurt- en dorpsscholen. 

Nu wel over schoolgebouwen

Als het om de gebouwen zelf gaat, is er een hele vooruitgang ten opzichte van de partijprogramma’s van 2021. Toen werd er namelijk met geen woord over (de slechte staat van) schoolgebouwen gerept. Dat is nu alleen nog bij de VVD het geval. Veel partijen geven impliciet of expliciet te kennen dat er iets met de gebouwen moet gebeuren. Vooral  GL/PvdA gaat hierop in bij het thema duurzaamheid. 

Het rijk is aan zet

Het is niet altijd duidelijk welke rol de partijen voor zichzelf zien als het om schoolgebouwen gaat. D66 is hier nog het meest expliciet in. Zij willen de slechte staat van de schoolgebouwen aanpakken, de gebouwen verduurzamen en breder en inclusiever gebruiken. Gemeenten krijgen meer middelen om in de gebouwen te investeren. NSC zegt dat gemeenten en scholen de aanpak van scholen met elkaar moeten oplossen. Zo staat het niet in de wet. Het Rijk heeft hier wel degelijk een rol en gezien de vele ambities die de politiek met scholen heeft zijn ze hier echt wel aan zet.

Sport in combi met 

In het gros van de partijprogramma’s komt sport uitgebreid naar voren. De link met de volksgezondheid is een belangrijke motivatie om te investeren in (toegankelijke) sportvoorzieningen voor iedereen. Ook voor de link tussen sport, zorg en onderwijs is veel aandacht. De ene partij is specifieker over hoe deze toegankelijkheid verbeterd kan worden dan de andere. Voor verduurzaming van sportaccommodaties is minder aandacht.   

Meer dan energie 

De meeste partijen willen de gebouwde omgeving verduurzamen. Over de manieren waarop zijn de meningen verdeeld. Waar de ene partij strengere energie-eisen wil stellen, vindt de BBB dat we de energie-eisen voor nieuwbouw juist moeten versoepelen en we ons moeten focussen op de verduurzaming van bestaande gebouwen. Over het algemeen zijn partijen het er over eens dat er meer zonnepanelen op daken gelegd moeten worden; ook bij gebouwen met een maatschappelijke functie. Diverse partijen willen meer circulair, biobased en natuurinclusief bouwen. Een enkele partij zegt iets over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en de voorbeeldfunctie van het Rijksvastgoedbedrijf daarin.

Vluchtelingenopvang

Als we kijken naar het huisvesten van vluchtelingen, de spreiding en de rol van gemeenten hierbij blijkt dat vijf van de zeven onderzochte partijen voor een gelijke verdeling van vluchtelingen over de gemeenten zijn. Ook zijn veel partijen het er over eens dat de omstandigheden waarin asielzoekers worden opgevangen beter moet. De woorden kleinschalige opvang passend bij de lokale gemeenschap (met bijpassende financiering) komt regelmatig voorbij. 

 

 

Meedoen?

Dat kan. Op 14 december hebben we de uitslag van de verkiezingen en gaan we in gesprek over de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2024. Genoemde thema’s zijn ook dan aan de orde. Zien we je dan? Zie hier het programma en de mogelijkheid voor aanmelden. https://maatschappelijkvastgoeddag.nl/

 

Image

 

Meer informatie

Onderzoek partijprogramma's

Berichten van Bouwstenen

 • Bericht: Puntje voor de kiezer (Bouwstenen, 28 augustus 2023)
 • Bericht: Tijd om te kiezen (Bouwstenen, 16 maart 2023)

De 26 politieke partijen en hun programma's

 1. VVD: Ruimte geven. Grenzen stellen.
 2. D66: Nieuwe energie voor Nederland
 3. Groenlinks/PvdA: Samen voor een hoopvolle toekomst
 4. PVV: Nederlanders weer op 1
 5. CDA: Recht doen.
 6. SP: Nu de mensen
 7. FvD: Het programma van hoop, optimisme en herstel
 8. PvdD: Een wereld te herwinnen
 9. Christenunie: Nieuwe verbondenheid
 10. Volt: Toekomst, nu.
 11. JA21: Nederland weer op de rit
 12. SGP: Woord houden
 13. DENK: Nu is het moment
 14. 50PLUS: 50PLUS wil het goede terug
 15. BBB: Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat
 16. BIJ1: Partijprogramma BIJ1
 17. Piratenpartij - De Groenen: De mens centraal
 18. BVNL: Nederland voorop en vooruit
 19. NSC: Tijd voor herstel
 20. Splinter: Verkiezingsprogramma 2023
 21. Libertaire partij: Regeer je eigen leven
 22. Lef: Lef voor de nieuwe generatie
 23. Samen voor Nederland: Liefde | Vrijheid | Waarheid
 24. Nederland met een plan: Programma Tweede Kamerverkiezingen
 25. PartijvdSport: Kwaliteit van leven loont
 26. Politieke partij voor basisinkomen: Leefgeld, omdat iedereen telt.

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.