aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Scholenhulp energiebesparing

Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen die eenvoudig zijn te realiseren en weinig kosten.

 

Met deze laagdrempelige maatregelen kan vaak al snel 10% energie worden bespaard, blijkt uit de praktijk.

Starterspakket

Schoolbesturen kunnen een starterspakket en een energiebespaarder aan huis aanvragen. Via diverse websites wordt informatie gedeeld, onder ander over de praktijkervaring met maatregelen en praktische tools en tips. En er worden diverse informatiebijeenkomsten en kennisuitwisselings- en ontwikkelingsactiviteiten georganiseerd.

Samenwerking

Het programma is een initiatief van het ministerie van BZK. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, RVO, Ruimte-OK, de PO- en VO-raad en Bouwstenen.

 

Bouwstenen doet mee omdat het programma goed aansluit bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019 en het platform scholen vooruit kan helpen bij het uitwisselen en verspreiden van praktijkervaring.

 

 

Meedoen?

Dat kan. Scholen kunnen zich hier aanmelden voor het programma en diverse netwerkactiviteiten.  

 

Meer informatie

  • Ontwikkelwerk waaronder Scholen besparen energie, ervaring met maatregelen, informatieplicht Wet milieubeheer en routes naar verduurzaming

  • Informatie op de website rond duurzaam en fris

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners