aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

‘In Control’

Tijdens onze jaarbijeenkomst, op 28 november 2019, staat het informatie-vraagstuk rond huisvesting en vastgoed stevig op de agenda. Ook de inhoud van de publicatie hierover is in grote lijnen bekend.

 

De publicatie, dit jaar voor de vijfde keer, laat zien welke mogelijkheden de informatiemaatschappij biedt voor sturing op vastgoed en voorzieningen. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen op dit gebied.

Van abstract naar concreet

Informatiemanagement is een abstract begrip, maar belangrijk voor goed vastgoedmanagement. Zonder goede informatie geen mogelijkheid om te sturen, geen inzicht in de meerwaarde van het vastgoed voor de samenleving en geen beeld van de kosten. Het is nog een hele klus om de beleidsvragen goed te vertalen naar de informatiebehoefte en handige tools. Het Bouwstenen-netwerk zet daarin jaarlijks een stap.  

Actuele thema’s

De publicatie is, net als haar voorgangers, bedoeld voor bestuurders, managers en professionals in de publieke sector, zoals gemeenten, scholen en corporaties. Onderwerpen die dit jaar aan bod komen zijn:

  • de digitale samenleving
  • de synergie tussen vastgoed en beleid
  • samen sturen op energiegebruik
  • sturingsinformatie voor gezonde en duurzame gebouwen
  • op zoek naar een standaard informatiemodel
  • basisinformatie op orde
  • slimme gebouwen
  • digital twin
  • evaluatie informatieplicht
  • bij en nascholing informatiemanagement

Informatiesystemen

Vast onderdeel in de publicatie is het overzicht van de informatiesystemen voor vastgoed- en facilitymanagement. Daarin wordt per systeem aangegeven wat de functionaliteiten zijn en welke technische kenmerken het systeem heeft. Handig voor organisaties die op het punt staan er één aan te schaffen.

Breed verspreid en besproken

Deelnemers aan de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst krijgen de publicatie allemaal mee naar huis. Ook wordt de publicatie in zowel hard copy als digitale versie breed verspreid door zowel Bouwstenen als de betrokken brancheorganisaties, waaronder VNG, PO-raad en VO-raad.

 

Diverse thema’s uit de publicatie worden besproken tijdens de Jaarbijeenkomst van Bouwstenen op 28 november 2019.  

 

 

Nieuwsgierig geworden?

Meer informatie over de jaarbijeenkomst vind je hier. Aanmelden kan via de knop hiernaast.

 

 

Bijdrage leveren aan deze of volgende publicatie? Neem contact op met inge@bouwstenen.nl.

 

Meer info

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners