aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Ambitieus, maar weinig concreet

Gemeenten hebben sterke ambities op het gebied van duurzaamheid, maar in IHP’s zijn deze vaak nog niet concreet gemaakt en geborgd, blijkt uit onderzoek van PentaRho.


Voor dit onderzoek werden 100 IHP's (Integrale Huisvestingsplannen) van grote en kleine gemeenten onder de loep genomen en enquêtes onder gemeenten gehouden.

Resultaten

Uit zowel de IHP’s als de enquête blijkt dat ongeveer de helft van de onderzochten gemeenten duurzaamheidsambities in het IHP heeft opgenomen. Deze lopen uiteen van het plaatsen van zonnepanelen tot het realiseren van energieneutrale gebouwen.

Financiële borging

Bij financiële borging verschilden de resultaten. In de enquête gaf 38% van de gemeenten aan dat deze duurzaamheidsambitie financieel geborgd zijn in het IHP, maar tijdens de analyse van de documenten zelf bleek dit maar 12% te zijn.

Belemmeringen

Er zijn een aantal belemmeringen bij de totstandkoming van duurzaamheidsambities in het IHP. Veel genoemde belemmeringen zijn: een gebrek aan financiële middelen (69%), onduidelijke wet- en regelgeving uit de overheid (35%), te weinig draagvlak uit het onderwijs (12%) en een gebrek aan kennis over duurzaamheid in de gemeente (10%). 

Succesfactoren

De onderzoekers concluderen dat, voor een succesvol duurzaam IHP, gemeenten en scholen een duidelijke gedeelde visie en bereidheid tot samenwerking moeten hebben. Daarnaast wordt de voorbeeldfunctie van de gemeente als stimulerende factor genoemd. Ook is het belangrijk dat de gemeenteraad vroegtijdig wordt betrokken bij het vaststellen van de duurzaamheidsambities.

Aanbevelingen

De rapportage sluit af met enkele aanbevelingen voor een duurzaam en financieel geborgd IHP. Deze zullen worden meegenomen in de handreiking die PentaRHO gaat opstellen.

Landelijk wordt door het Ministerie van OCW, VNG, PO-raad en VO-raad momenteel gewerkt aan een wetswijziging voor een verplicht IHP en aan een model-IHP.

 

Het onderzoek van Pentha Rho is hier te lezen


 

Meedoen?

Moderne en duurzame IHP's is een van de thema's tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst. Meldt u aan via de knop hier naast voor een inkijkje in en een gesprek over de nieuwste plannen en het model-IHP (under construction) met praktijkdeskundigen en betrokken branches. 

 

En fijn als gemeenten en scholen meedoen met de landelijke enquête (in een half uurtje te doen), met vragen over de verduurzaming van scholen en ander maatschappelijk vastgoed. 

 

En wilt u verder meedenken en kennis uitwisselen, dan is een partnership ook een suggestie.  

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners