LinkedInYouTubeTwitter

Carmelcollege

Ambitie

Ambitie van Stichting Carmel is om in 2050 energieneutraal te zijn en te sturen op basis van feiten.

Aanpak

Door de tijd heen zijn daarvoor de volgende activiteiten verricht en lessen geleerd:

 

2017

In alle gebouwen slimme meters aangebracht. Alle meters voor grootverbruik aangepast. Gesprekken gevoerd met de netbeheerders om ook meters voor kleinverbruik aan te passen. Niet alle netbeheerders werken mee; gevolg van 5% geen meetdata.

 

2018

In samenwerking met adviesbureau workshops georganiseerd voor stakeholders om wegwijs te worden in de meetdata.

 

2018-2019

SDE-subsidie toegekend gekregen voor de aanleg van 15.000 zonnepanelen op 30 (van de 50) gebouwen. Dakonderhoud is in een aantal gevallen naar voren gehaald om het dak geschikt te maken.

 

2019

Alle gebouwen met zonnepanelen voorzien van beeldschermen. De gebruikers kunnen nu zien wat er wordt opgewekt. Op een aantal locaties is dit ook opgenomen in het onderwijsprogramma. 

Update toetsing van de GPR voor alle locaties met als uitgangspunt Frisse scholen Klasse B (KPI in huisvestingsbeleid). 

Een instrument om snel inzicht te verkrijgen wat de effecten van de huidige gebouwen zijn in relatie tot de maatregelen.

Inzichtelijk gemaakt wat er gedaan moet worden om te voldoen aan Frisse scholen Klasse B en de EML.

Nu bekend welke actie uitgevoerd moet worden en welke op een natuurlijk moment kan plaatsvinden. Ook contact gehad met de omgevingsdienst om de voortgang te bespreken.

 

2020

Een school aangesloten op biogasinstallatie van een agrariër. Doel is om in de toekomst volledig gebruik te maken van dit biogas. Afstemming gezocht met de gemeente voor kostenverdeling.

Onderwijsruimten in het merendeel van de locaties voorzien van CO2-, temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren. Nu is  er inzicht op lokaal-, locatie-, instelling-, en stichtingsniveau.

Met dashboards is zichtbaar of aan de gestelde KPI wordt voldaan. Op de meters is beperkte informatie beschikbaar.

Stichtingsbreed deelgenomen aan de Energy Challenge Stichtingsbreed met een pilot op drie instellingen. Helaas niet gerealiseerd door Covid-19. Uiteindelijk heeft een locatie vanuit een lokaal initiatief van de Gemeente Oss wel deelgenomen aan het project.

 

2020-2021

In samenwerking met de installatiepartner een dashboard gerealiseerd waarin zowel op lokaal als locatieniveau data beschikbaar komt. Instructies gegeven om de data te vertalen naar acties.

 

2021

In samenwerking met installatiepartner managementtool ontwikkelt waarin data locatie-, instellings- en stichtingsniveau inzichtelijk zijn. Instructies gegeven om de data te analyseren om te kunnen bepalen waar nader onderzoek moet plaatsvinden.

Energiemodule toegevoegd aan dashboard zodat energieverbruik gecombineerd wordt met de data over klimaat. Er is nu één dashboardfunctie voor gebruikers.

 

2022

Vanaf januari 2022 worden de overige 500 onderwijsruimten voorzien van CO2-, temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren.

  

Bijlage Size
2112 Artikel In Control 2022 (254.26 KB) 254.26 KB
2104 Presentatie Stichting Carmelcollege (1.14 MB) 1.14 MB