LinkedInYouTubeTwitter

Audits flinke klus

Om voor 1 juli 2019 te kunnen voldoen aan de informatieplicht Wet milieubeheer voert Facilicom samen met een school en gemeente 3 audits op locatie uit. Een flinke klus.   

 

Monica Gaastra van Facilicom Energiebeheer: “Tijdens een energie-audit kijken we of aan de verplichte maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer is voldaan. De resultaten daarvan worden later ingevoerd in het eLoket van RVO.  

Vanachter het bureau

We beginnen altijd vanachter het bureau. We kijken eerst wat de functie van het pand is. Voor verschillende sectoren gelden immers verschillende verplichte maatregelen. Soms vervult één pand meerdere functies.

Openbare data

Ook verzamelen we via Google Maps en BAG Viewer gegevens over de omvang van het pand en schatten we in of we afwijkingen of bijzonderheden kunnen verwachten. Tot slot verzamelen we informatie over de technische installaties en het lichtplan. Voor de audit is het handig deze gegevens bij de hand te hebben’

Op locatie

De audit zelf start met een rondleiding. Monica: ‘Zo raken we bekend met het pand. Daarna duiken we in de details. We kijken naar de verlichting, de schakelmethodieken en andere bijzonderheden.

Navraag

Soms is het moeilijk te beoordelen of een installatie voldoet aan de erkende maatregel. Monica: ‘in dat geval vragen we de onderhoudspartij, bij twijfel registreren we dat. Als onomstotelijk duidelijk is dat aan een maatregel is voldaan zetten we een kruisje bij ‘ja’ op onze checklist. 

Foto’s

Tijdens de audit nemen we foto’s die dienen als bewijsmateriaal. Monica: ‘we bewaren ze vier jaar. Bij vragen van een inspecteur van de omgevingsdienst over de getroffen maatregelen kunnen we de foto’s gebruiken als bron.’

Omvang goed inschatten

Al met al een hele klus. Als veel informatie nog ontbreekt ben je snel 4 tot 6 uur per locatie bezig. Het Carmelcollege heeft zo’n 54 locaties die onder de informatieplicht vallen. Dat geldt ook voor veel gemeenten, corporaties en andere beheerders en eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Een flinke klus dus.


 

Meedoen?

  • Deel ook uw ervaring met de informatieplicht via onze LinkedIn groep, social media (zie links rechtsboven) of nieuws@bouwstenen.nl.

  • Volg de stappen van de gemeente Arnhem, het Carmelcollege en Facilicom via onze nieuwsbrief

  • En/of kom op 26 maart 2019 naar het Actualiteitencollege Informatieplicht.

 


Meer informatie

  • Checklist Erkende Maatregelen Onderwijs (Facilicom, 2019)

  • Checklist Erkende Maatregelen Kantoren (Facilicom, 2019)

  • Informatie over de informatieplicht op de website van Bouwstenen

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.