aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Activiteiten tot nog toe

Onderstaand een overzicht van de activiteiten van Bouwstenen voor Kinderopvang tot nog toe in netwerk- of breder verband. 


Activiteiten en resultaten in 2013


In 2013 is er gewerkt aan twee thema's:

 1. Positionering kinderopvang in kindgebouwen. Doel was vanuit eigen rol in opvoeding en opvang van kinderen een betere gesprekspartner te worden in de discussie over de huisvesting van opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw. Het accent lag op de inhoudelijke kwaliteit/huisvestingsbehoefte. Er is met een vaste groep gewerkt aan een publicatie. De werkbijeenkomsten waren op 14 februari, 4 april en 17 oktober 2013. Zie hier een meer uitgebreidere beschrijving van de uitwerking van dit thema. Trekkers waren Ed en Yvette
 2. Afstemming met onderwijs. Hiervoor is aangesloten bij de werkgroep onderwijs en opvang, zie ook hier).

De uitwerking van het eerste thema heeft geleid tot de publicatie 'kiezen én delen'. Dit boek is via de VNG, POraad, MO-groep en Branche-organisatie Kinderopvang onder haar achterban verspreid en meegenomen in diverse gesprekken over onderwijs en opvang. 

 

Activiteiten en resultatenn 2012


1e Verjaardag. Vooral thema-bijeenkomsten en werk achter de schermen.

Trekkers: Yvette Vervoort en Ed Hoekstra.

 

Thema-bijeenkomsten in netwerkverband

 • 14 februari; over krimp door bevolkingsdaling en bezuiniging en de consequenties daarvan voor huisvesting kinderopvang. Aansluitend een excursie naar brede school 't Zand in Leidscherijn, Utrecht.
 • 7 juni; over nieuwe huisvestingsconcepten voor kinderopvang in het integraal kindcentrum. Aansluitend een excursie naar IKC de Hoven te Rosmalen.

Bijeenkomsten in breder verband (gratis):

Achter de schermen;

 • diverse artikelen vanuit perspectief kinderopvang o.a. over kindcentra, flexible huurcontracten (ook verschenen in Manangement Kinderopvang), brede scholen en kinderopvang die een bieb open houdt
 • informatie op de website


Activiteiten in 2011

 

Start van het netwerk. Vooral bijeenkomsten en excursies.

Trekkers: Ed en Ine

 

 • 9 juni 2011; startbijeenkomst waarbij thema's en activiteiten zijn benoemd;
 • 21 september 2011; excursie naar Antares in Leusden, een brede school waarbij alle huisvestingstaken inclusief de exploitatie via langlopende contracten bij een corporatie zijn onder gebracht;
 • 8 november 2011; agendabijeenkomst over de onderwerpen voor 2012;
 • 29 november 2011; themabijeenkomst over de consequenties van de aanbevelingen van de commissie Gunning (misbruik in de kinderopvang) voor accommodaties
 • aansluitend; excursie naar kinderopvang de Blauwe Dromedaris, waarbij een nieuwe pedagogische visie consequent is vertaald naar gebouw, inrichting en werkwijze.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners