LinkedInYouTubeTwitter

Achtergrondinformatie

Onderzoek

Artikelen

  • Arbeidsmigranten, kansen voor leegstand (Bouwstenen januari 2014)
  • Complete generatie schoolgebouwen dreigt te verdwijnen (Onderwijsblad, oktober 2012); artikel over de renovatie van scholen uit de jaren '60.
  • Ruimte voor onderwijs en opvang (Bouwstenen, november 2011); artikel over de transformatie van schoolgebouwen aan de hand van twee voorbeelden en onderzoeken.
  • Vizier op leegstand (Nationaal Programma Herbestemming, oktober 2011); biedt handvatten om de leegstand in beeld te brengen aan de hand van verschillende methoden.
  • Herbestemming in de toekomst (H-team, september 2011); Verschillende interviews met wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen over de veranderde samenleving en hun behoefte, en welke gevolgen dat heeft voor het vraagstuk leegstand en herbestemming.
  • Transformatie als oplossing voor leegstand (Richard Fikse, Theo van der Voordt en Sjoerd Bijleveld, Technische Universiteit Delft, juni 2008) Ondanks de aantrekkende markt staan nog steeds veel kantoorgebouwen leef. Een deel ervan is kansloos voor hergebruik als kantoor. Ombouwen nar nieuwe functies kan een oplossing zijn. Dit artikel bespreekt voor- en nadelen, belicht het standpunt van een aantal ontwikkelaars en presenteert een afwegingsmodel om met behulp van bestaande checklisten en andere tools tot een onderbouwd besluit te komen; wel of niet transformeren.

 Meer informatie