aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Molenwaard

Situatie

Kenmerkend voor de gemeente Molenwaard - bijna 30.000 inwoners, verspreid over 12 dorpen en 1 (vesting)stadje - zijn uitgestrekte veen-weide gebieden, kleinschaligheid en een sterke sociale structuur. Sociaal maatschappelijke voorzieningen hebben een belangrijke functie (binding en leefbaarheid).


De gemeente staat voor een belangrijke opgave nu de financiële middelen teruglopen en de samenleving verandert; ontwikkelingen die ook van invloed zijn op het gebruik van de (gemeentelijke) voorzieningen.

 

En-verderDoel

Voorzieningen optimaal organiseren (met betere aansluiting op maatschappelijke behoeften en een grotere bijdrage van de gebruikers bij de voorzieningen).

En fors bezuinigen.

 

Kenmerk aanpak

Interactief.

 

Aanpak

In april 2011 is een Nota Uitgangspunten Accommodatiebeleid vastgesteld. Ook is in die tijd een nieuw tarievenbeleid en subsidiebeleid vastgesteld.

Vervolgens:

  • is een ronde langs de accommodaties gemaakt om het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid toe te lichten;
  • is een nota gemeentelijk vastgoed opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat de gemeente heeft aan accommodaties en wat ze ermee willen (al of niet afstoten);
  • zijn kerncijfers verzameld om beter zicht te krijgen op de huidige stand van zaken ten aanzien van de voorzieningen/vastgoed (kosten, gebruikers, bezettingsgraad etc.). Dit wordt in juni 2013 afgerond.

 

Volgende stap

De volgende stap is:

  • nagaan wat de verwachte behoefte naar de voorzieningen is;
  • bekijken welke toekomstscenario’s mogelijk zijn en welke concrete veranderingen te bewerkstelligen zijn (met beleidsmatige uitgangspunten in de hand);
  • een afwegingskader opstellen voor nieuwe initiatieven en herinvesteringen, dat bovendien kan dienen als handvat voor bewoners om stappen te zetten t.a.v. hun bijdrage in het beheer en gebruik van de (bestaande) voorzieningen.

 

Aanvullende informatie

 

In de maak

  • Programmaplan Voorzieningen
  • Strategische beleidskaders gemeentelijk vastgoed gemeente Molenwaard

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners